Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Comparison of Simulation with Measurement.

Comparison of Simulation with Measurement. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Niklas Alin, Tommie Sundel, Andreas Helte
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-10-14
Rapportnummer: (FOI-R--2545--SE)
Nyckelord UNDEX, undervattensexplosion, närverkan, simulering
Keywords UNDEX, close proximity effects, simulation
Sammanfattning Under 2007 genomfördes en serie försök vid skjutplats 15 på FOI Grinsdjön i syfte att erhålla underlag till validering av simuleringsmodeller som skall kunna prediktera laster från en närliggande undervattensexplosion (UNDEX) där bubblans interaktion med strukturen ger ett komplicerat förlopp. Totalt genomfördes 17 försök där laddningsvikt, avstånd och explosivämne förändrades. Som målplåt användes en i Holland utvecklad "tjock plåt" som kan anses stel vid dessa laster. Målplåten försågs med tryckgivare för att mäta den last som uppstår vid en UNDEX. Försöken genomfördes i samarbete med Holland och ligger till grund för validering av simuleringsmodeller. I denna rapport genomförs en jämförelse mellan simuleringar och dessa försök. Studien innefattar tvådimensionella och tredimensionella simuleringar av några fall från experimenten. Effekter av nätförfining och olika sätt att behandla randvillkor studeras. Jämförelsen visar att beräkningsverktyget i huvudsak predikterar samma fysikaliska förlopp med god överensstämmelse men att vissa avvikelser bör studeras närmare. Rapporten ingår som del av det trilaterala samarbetet mellan Sverige, Holland och Kanada.
Abstract During 2007 a series of tests were conducted in the basin S15 at FOI with the purpose to collect measurement data of the loading of a stiff target plate with the intent to validate and increase the capability to simulate close proximity effects. A total of 17 tests were performed were the charge weight, charge distances and the charge substances were varied. As target structure a "thick plate" from the Netherlands were used. In this report a comparison between the experimental results and simulations are performed. The report treats axisymmetric and three dimensional simulations as well as mesh dependency. The tools predicts the same physical phenomena although some discrepancies are discussed. A further discussion on the Round Robin case P00279A is also performed. The tests were conducted within the trilateral cooperation between Sweden, Canada and the Netherlands.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182