Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Peer-to-Peer MIMO channel measurements at 300 MHz in an urban environment.

Peer-to-Peer MIMO channel measurements at 300 MHz in an urban environment. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Gunnar Eriksson, Peter Holm, Peter Johansson, Sara Linder, Kia Wiklundh
Ort: Linköping
Sidor: 42
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-12-12
Rapportnummer: (FOI-R--2547--SE)
Nyckelord MIMO, kanalmätning, kanal, mätning, radio, VHF, UHF, vågutbredning
Keywords MIMO, channel, measurement, radio, VHF, UHF, wave propagation
Sammanfattning För robusta trådlösa kommunikationslösningar är flerantennsystem, s.k. MIMO-system, som arbetar på frekvenser i VHF- och UHF-bandet en intressant lösning; till exempel för system för taktisk kommunikation eller kommunikation för civil säkerhet. Vid design och utveckling av sådana system är det viktigt med kännedom om radiokanalens egenskaper i relevanta miljöer. I rapporten presenteras resultat från en MIMO-mätkampanj genomförd vid 300 MHz i stadsmiljö. Mätningar genomfördes mellan tre fasta sändarplatser och 25 mottagarsträckor. Sändaren och mottagaren var placerade i varsin bil med MIMO-mätantennen monterad på taket. Kanalkaraktäristik och kapacitet utvanns ur de uppmätta 7 × 7 MIMO-kanalerna. Från mätscenariot tas en modell av transmissionsförlusten fram och fördelningarna för den storskaliga fädningen, K-faktorn, tidsspridningen och kapaciteten studeras. För de olika parametrarna undersöks även korrelationsavståndet. Analyserna visar att flera av kanalparametrarna är korrelerade och även har en stark korrelation med kapaciteten.
Abstract Multiple-input multiple-output (MIMO) systems operating at frequencies in the upper VHF and lower UHF region are attractive for peer-to-peer communication applications where robustness is of high importance, e.g., in tactical networks and emergency response systems. When designing and evaluating such systems, knowledge of realistic wave propagation conditions is required. This report presents results from an urban MIMO measurement campaign at 300 MHz. Measurements are performed along 25 receiver routes and for three fixed transmitter locations, using antenna arrays mounted on two cars. Channel characteristics and ergodic capacity for the 7×7 MIMO channels are extracted from the measured data. A path-gain model is derived for the measured scenario, and the distributions of the large-scale fading, the Ricean K-factor, the delay spread, and the ergodic capacity are studied in detail. The correlation distance of the different channel parameters is also examined. Furthermore, the analysis reveals that several of the channel parameters are correlated, and also have a strong correlation with the capacity.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182