Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Implementation of Local Remeshing Routines in Edge.

Implementation of Local Remeshing Routines in Edge. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Tysell
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-08-04
Rapportnummer: (FOI-R--2550--SE)
Nyckelord nätgenerering, lokal nätgenerering
Keywords grid generation, local remeshing
Sammanfattning Tidigare utvecklade program som använder en lokal nätgenereringsalgoritm har knutits samman med hjälp av ett Bash-skript för att skapa en möjlighet för lokal nätgenerering. Denna algoritm är fördelaktig att använda då endast en liten del av nätet behöver modifieras för att passa till en ny/modifierad komponent. Ett hål skapas i nätet och en del av ett annat nät placeras i hålrummet och sammanfogas till ett komplett nät. Skriptet läser de ingående näten och skriver ut det sammanfogade nätet.
Abstract Previously developed programs using a local remeshing algorithm has been merged together by use of a Bash shell script in order to form a local remeshing capability. This algorithm is advantageous to use when only a small part of a grid needs to be modified to fit a new/modified component. A cavity is opened in the grid and a part of another grid is placed inside the cavity and merged to a complete grid. The script import the input grids and export the merged grid.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182