Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Verksamhetsmodell ledningsplatser.

Verksamhetsmodell ledningsplatser. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Johan Fransson, Pär-Anders Albinsson
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2552--SE)
Nyckelord Verksamhetsmodell, ledningsplats
Keywords Business model, command and control center
Sammanfattning Verksamhetsmodellen har utvecklats inom ramen för projekten Utveckling av Stridsledningssystem bataljon (SLB) och FM gemensamma ledningsplatser (Ril FM LP). Dokumentet avser utgöra ett underlag och en referensram vid kravställning av befintliga och framtida ledningsplatser i FM. Mer specifikt beskrivs i dokumentet ledningsplatsers verksamhet, aktiviteter, uppgifter och aktörer som en grund varifrån konkreta krav på ledningsplatser kan genereras. Vidare ges en systembeskrivning som skall underlätta att ledningsplatsens system kravställs i rätt ordning. Slutligen ges förslag på systemkomponenter och påverkanskategorier vilka fungerar som ett bibliotek av byggklossar för att effektivisera utvecklingsarbetet. Tanken är att utvecklare av målsättningar och krav skall nyttja dokumentet som stöd i kravställningsarbetets olika faser.
Abstract This report presents a business model for command and controls centers within the Swedish Armed Forces. The model was developed cooperatively by the projects Utveckling av Stridsledningssystem bataljon (SLB) and FM gemensamma ledningsplatser (Ril FM LP). The report aims to constitute a frame of reference when setting requirements for current and future command and control centers within the Swedish Armed Forces. Specifically, the report describes activities, tasks and actors associated with command and control centers as a basis for identifying specific requirements. Moreover, a system description supports a systematic approach to the requirements engineering of the different parts of a center. Finally, a set of system components and a set of factors that influence the components are presented to form a library of building blocks for making the development process more effective.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182