Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Integrated Missions - A Liberia Case Study.

Integrated Missions - A Liberia Case Study. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Cecilia Hull
Ort: Stockholm
Sidor: 76
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-08-20
Rapportnummer: (FOI-R--2555--SE)
Nyckelord Integrated Missions, Comprehensive Approach, Liberia, UNMIL, Civil-Militär Samverkan
Keywords Civil-Military Relations
Sammanfattning FNs "Integrated Missions" symboliserar det mest teoretiskt utvecklande konceptet för utfarandet av omfattande och samordnat genomförda fredsfrämjande operationer. Den här rapporten utforskar konceptet och granskar dess tillämpning genom en fallstudie på UNMIL - FNs fredsfrämjande insats i Liberia. Rapporten ger en översikt över de strukturer som utgör en integrerad FN-operation och kartlägger dess genomförbarhet. Syftet är att skapa en uppfattning om hur begreppet tillämpas och beskriva skiljelinjen mellan teori och praktik. Denna rapport utges inom ramen för FOI:s projektet "Koncept, Metodik och Verktyg för Effektbaserad Ledning". Studien har genomförts för att utöka projektets empiriska bas.
Abstract The United Nation´s Integrated Missions concept symbolise the most mature conceptual development of a comprehensive approach to peace operations. This report examines the Integrated Missions concept and studies its implementation through a case study on the United Nations Mission in Liberia (UNMIL). It outlines the structures that constitute an integrated mission and describes how these have been in practice. The aim of the report is to create an understanding for how the concept is implemented and explore the devide between theory and practice. This report is published as part of the Effects-Based Command in Crisis Management project at FOI. The study has been conducted in order to increase the empirical base of the project.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182