Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utveckling av strategier och förmåga till informationskrigföring och informationsoperationer i Kina.

Utveckling av strategier och förmåga till informationskrigföring och informationsoperationer i Kina. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Roland Heickerö
Ort: Stockholm
Sidor: 119
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-09-19
Rapportnummer: (FOI-R--2556--SE)
Nyckelord Kina, PLA, GSD, informationsoperationer, IO, informationskrigföring, IW, NCW, CNO, EW, DDoS, hacking, Sun Tzu, botnets, industrispionage, trojaner, virus, malware
Keywords hackers group, psychological operations, Psyops, Cyber command, Web police
Sammanfattning Syftet med rapporten är att studera Kinas förmåga och kapacitet til att genomföra informationsoperationer/informationskrigföring och effekter och konsekvenser av detta. Målet är att få en övergripande bild av Kinas förmåga, vilja och ambitioner på informationsarenan över tid. Resultatet ska kunna användas i det säkerhetspolitiska arbetet med att analysera situation, läge och utveckling i landet. Rapporten beskriver, analyserar och diskuterar landets syn på informationsoperationer på doktrinär och strategisk nivå och vilka organisationer som har ansvar för informationskrigsföringsverksamhet som folkets befrielsearmé PLA och andra slag av säkerhetsorganisationer exempelvis nätpolisen. Exempel ges på drivkrafter och kapacitet som möjliggör utvecklingen av förmåga till informationsoperationer och vilka medel och resurser som finns tillgängliga. I rapporten redogörs även för möjliga , troliga och sannolika kinesiska aktiviteter på informationsarenan såsom industrispionage, datoroperationer, hackning och överlastningsattacker samt nyttjandet av virus och trojaner mot olika målobjekt. Exempel ges på kinesiska hackersgruppering, deras logik och agerande på Internet. Rapporten avslutas med en diskussion kring hur den kinesiska utvecklingen av informationskrigsförmåga kan påverka svensk informationssäkerhetspolicy.
Abstract The aim of the study is to describe and analyse from a security policy point of view, the development of capability and capacity for information operations (IO) and information warfare (IW) in China.The objective is to get an overall picture on doctrinal and strategic level of China´s capability, intention and ambition on the information arena over time. In the report examples are given on driving forces and enablers for development of IO/IW capabilities, available resources, means and methods as well as responsible organisations within People´s Liberation Army PLA and other security organisations for instance the Web police. Furthermore, the report discusses possible and likely Chinese activities on the information arena such as industrial espionage, computer network opeerations, hacking and distributed denial of service attacks against different target objects as well as deployment of trojans and virues. Some Chinese hacker groups are briefly described; their logic and behaviour on the Net. The report ends with a short discussion on how the Chinese development may affect the Swedish policy for information security.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182