Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Det kaukasiska lackmustestet: konsekvenser och lärdomar av det rysk-georgiska kriget i augusti 2008.

Det kaukasiska lackmustestet: konsekvenser och lärdomar av det rysk-georgiska kriget i augusti 2008. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Robert Larsson
Ort: Stockholm
Sidor: 155
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-09-11
Rapportnummer: (FOI-R--2563--SE)
Nyckelord Ryssland, Georgien, Sydossetien, Abchazien, OSS, USA, Kina, Japan, Mellanöstern, Nato, EU, FN, folkrätt, säkerhetspolitik, krig, militära insatser, ekonomi, energi, strategi, geopolitik, internationella relationer
Keywords Russia, Georgia, South Ossetia, Abkhazia, CIS, United States, China, Japan, Middle East, EU, UN, international law, security policy, war, military operations, economy, energy, strategy, geopolitics, international relations
Sammanfattning Kriget mellan Georgien och Ryssland i augusti 2008 har i grunden förändrat spelplanen för internationella relationer och efterspelet kommer att få stora efterdyningar på en rad områden. Syftet med föreliggande studie är att analysera ett antal centrala aspekter och konsekvenser av kriget. Målet är att snabbt samla ihop ett öppet källmaterial för att dra ett antal tentativa slutsatser om vad kriget kan leda till för regionen och för omvärlden. Den viktigaste övergripande slutsatsen är att Rysslands agerande har tvingat fram en långtgående omvärdering av den rådande världsordningen. Detta kommer att leda till omvälvande policyförändringar och åtgärder på olika nivåer för att aktörerna skall kunna hantera den nya världsordning som nu snabbt håller på att utmejslas. Världssamfundets problem och utmaningar har hamnat i blixtbelysning, och de svar som tvingas fram av Rysslands vägval ger en tidig indikation på den nya världsordningens karaktär och funktionssätt.
Abstract The war between Georgia and Russia in August 2008 has fundamentally changed the playing field of international relations and the aftermath of the war will have profound consequences. The purpose of this study is to analyze some central issues and implications of the war. The aim is to, shortly after the war and based on open sources material, draw some tentative conclusions regarding the consequences for the region and the world. The primary conclusion is that Russia's actions have triggered a far-reaching reassessment of the present world order. This will in turn lead to extensive policy changes at different levels as the actors adapt and try to influence the formation of the new world order. The war has laid bare the challenges and problems of the present international system. Responses to Russia's actions will give an early indication of the character and modus operandi of the coming world order.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182