Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Internationell utveckling inom 3D-laserradarområdet.

Internationell utveckling inom 3D-laserradarområdet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ove Steinvall, Tomas Chevalier, Håkan Larsson, Dietmar Letalick
Ort: Linköping
Sidor: 68
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-11-04
Rapportnummer: (FOI-R--2572--SE)
Nyckelord 3D, laserradar, laser, ladar, teknikutveckling
Keywords 3D, laser radar, laser, ladar, technology status
Sammanfattning Rapporten beskriver utvecklingsläget för 3D-avbildande laserradar i ett internationellt perspektiv. Fokus ligger på hårdvara, även om ett mindre avsnitt med signalbehandling förekommer. I huvudsak beskrivs utvecklingsnivån vid forskningslaboratorierna, men till viss del beskrivs även kommersiellt tillgängliga system. Rapporten ramas in av en beskrivning av tänkbara tillämpningar där 3D-avbildande la-serradar ger en förhöjd förmåga. I ett avsnitt beskrivs vilka ökade förmågor för försvar och säkerhet dessa system kan medföra. För- och nackdelar med olika systemlösningar för respektive tillämpning diskuteras. Rapporten inleds med en sammanfattning av de viktigaste slutsatserna.
Abstract This report describes the international status of the development of 3D laser radar sys-tems. It focuses on hardware, even though a small section is dedicated to signal process-ing. Mainly the report describes work performed at the research laboratories, but in some cases commercially available systems are described. Applications for the defense and security is discussed, where 3D laser radar gives an increased ability. The report also contains a discussion of pros and cons of different sys-tem designs. The first chapter of the report contains an executive summary.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182