Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

APUS 1.0 : program för beräkning av plutoniumsammansättning och ålder baseratpåmätningarutfördamed HPGe-detektor.

APUS 1.0 : program för beräkning av plutoniumsammansättning och ålder baseratpåmätningarutfördamed HPGe-detektor. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Sune Westman, Henrik Ramebäck
Ort: Umeå
Sidor: 24
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-11-10
Rapportnummer: (FOI-R--2575--SE)
Nyckelord Plutonium, isotopsammansättning, ålder, gammaspektrometri
Keywords Plutonium, isotope composition, age, gamma ray spectrometry
Sammanfattning Denna rapport beskriver programmet APUS för beräkning av isotopsammansättning och ålder av plutonium utifrån gammaspektrometriska mätningar. Programmet förutsätter att spektrum som skall analyseras har utvärderats med en utvärderingsrutin som ger areor för de relevanta fullenergitopparna i spektrum. Programmet är "halvautomatiskt". Med "halvautomatisk" avses att spektrum måste ha utvärderats med GammaVision, varefter utvärderingsrapporten (rpt-filen från GammaVision) öppnas i APUS, som sen genomför alla beräkningar. Programmet har validerats mot ett antal kända spektra samt olika typer av HPGe-detektorer (coaxiala samt planara). Som referens i valideringen har resultat från analys med programvaran PC/FRAM använts. Fördelen med APUS är att användaren inte behöver vara expert på en specifik mjukvara för mätning/beräkning av plutoniums isotopsammansättning och ålder.
Abstract This report presents the software APUS for the determination of isotopic composition and age of plutonium measured with high resolution gamma spectrometry. Spectrum must have been evaluated using a spectrum deconvoluting technique in order to get areas for the relevant full-energy peaks. The program is semi-automatic, which means that the analysis report from a spectrum analysis performed with GammaVision is opened in APUS, which then performs all calculations. The program was validated against results from the software PC/FRAM. The advantage with APUS is that the user does not have to be an expert on a program dedicated for isotopic composition measurements, or analysis, of plutonium.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182