Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kanalmodeller för urban miljö.

Kanalmodeller för urban miljö. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Åsa Waern, Gunnar Eriksson
Ort: Linköping
Sidor: 19
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-03-05
Rapportnummer: (FOI-R--2581--SE)
Nyckelord Kanalmodell, urban miljö, mätningar, kanalparametrar
Keywords Channel models, urban environment, measurments, channel parameters
Sammanfattning För att värdera och planera kommunikationsmöjligheterna för ett radiosystem i stadsmiljö behöver vi kunna uppskatta radiotäckningen i miljön. Utvecklingen av civila mobiltelefonsystem har drivit på utvecklingen av ett antal kanalmodeller som åtminstone kan användas som en första ansats för att uppskatta radiotäckning över ytan. Denna rapport redovisar några av de, för mobiltelefoniberäkningar, mest använda kanalmodellerna. Syftet är att samla kanalmodellerna och att ge en bild av i vilket sammanhang de är avsedda att användas.
Abstract To assess communication systems in urban environments and plan the infrastructure we need to estimate the radio coverage area. The development of mobile phone systems has encouraged the development of channel models useful to estimate the coverage area. In this report we summarize some frequently used channel models. The aim is to get an overview over the different channel models and when and where they intend to be used.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182