Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Reidentification of ground targets in EO/IR- imagery.

Reidentification of ground targets in EO/IR- imagery. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jörgen Karlholm, Joakim Rydell, Karl-Göran Stenborg, Morgan Ulvklo, Jonas Nygårds, Fredrik Hemström
Ort: Linköping
Sidor: 44
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-11-21
Rapportnummer: (FOI-R--2586--SE)
Nyckelord Spaning, övervakning, UAV, återigenkänning, detektion, målföljning, , bildanalys
Keywords Surveillance, reconnaissance, reidentification, UAV, detection, tracking, , image analysis
Sammanfattning Rapporten beskriver aktuell status på utvecklingen av ett ramverk för återigenkänning av markmål i spaningsdata från flygburna sensorer som utvecklas vid FOI. Arbetet utförs inom projekten "ARCUS" och "Autonom Spaning". En komplex signalbehandlingskedja diskuteras i rapporten. Denna kedja innehåller följande delmoment: detektion, multimålföljning, visuell målföljare, segmentering, vyregistrering, egenskapsextraktion, återigenkänning, objektdatabas, planerare och operatörsinteraktion. Rapporten beskriver statusen för följande fyra arbeten:  Utveckling av en initial återigenkänningsansats som baseras på CCM ( color co-occurance matrices). Denna ansats har verifierats mot simulerade sensordata inom det visuella våglängdsbandet.  Integration av denna initiala ansats mot multimålföljning via HLA-gränssnitt inom MSS-lab vid FOI.  Utveckling av en ny ansats som baseras på inlärning av effektiva sammanvägningar av deskriptorer för form och färg. Denna ansats har verifierats mot en internationell databas med tusentals högupplösta fotografier inom det visuella våglängdsbandet av hundratals civila bilmodeller. Klassificeringsprestanda på denna nya ansats bedöms vara världsledande.  Ett fältförsök har genomförts vid FOI i Linköping för att systematiskt registrera ankommande bilar på parkeringsplatsen vid FOI. Fordonen har registrarats med ett flertal optiska sensorer inom de visuella och termiska våglängdsbanden. Fältförsöket beskrivs övergripande i rapporten och en ansats till annotering av sensordata ges.
Abstract targets in aerial surveillance data being developed at FOI. The work has been conducted within the project "ARCUS" and "Autonomous Surveillance". A complex signal processing chain containing the following subparts is discussed: detection, multi-target tracking, visual tracker, segmentation, view alignment, feature extraction, reidentification, object database, planner, and operator interaction. The report describes the status of four areas:  The implementation of an initial reidentification method based on CCM (color co-occurance matrices).This work has been verified against simulated sensor data in the visual range.  Integration of the initial reidentification method with modules for multi-target tracking using HLA.  The development of a novel reidentification method based on learning effective combinations of local descriptors of shape and color. This method has been evaluated against an international database containing thousands of color images of hundreds of civilian cars. Based on test results, we believe the performance of this method to represent the state-of-the-art in reidentification.  A field trial has been conducted to systematically register cars entering the parking lot at FOI. Each car has been registred from different orientations using several optical sensors within the thermal and visual ranges. The field trial and an annotation method for collected data are described.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182