Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Ett franskt maktskifte med konsekvenser? Fransk utrikes- och säkerhetspolitik under Nicolas Sarkozy.

Ett franskt maktskifte med konsekvenser? Fransk utrikes- och säkerhetspolitik under Nicolas Sarkozy. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anna Sundberg
Ort: Stockholm
Sidor: 96
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-10-29
Rapportnummer: (FOI-R--2590--SE)
Nyckelord France, foreign- and security policy, defence policy, ESDP, transatlantic relations, the United States, Great Britain, Germany, livre blanc, White Paper
Keywords Frankrike, Nicolas Sarkozy, utrikes- och säkerhetspolitik, försvarspolitik, EU, ESFP, NATO, transatlantiska länken, USA, Storbritannien, Tyskland, Vitboken, EU-ordförandeskap
Sammanfattning The aim of this report is to analyse French foreign- and security policy and the implications of the change of President and government. What are the consequences for the EU, ESDP, NATO and for the relationship with Great Britain and the United States? The analysis shows that the policy in many ways has remained unchanged. The changes that have occurred concern mainly style, rhetoric and intensity and do not constitute any ideological U-turns.
Abstract Det övergripande syftet med rapporten har varit att mot bakgrund av maktskiftet i Frankrike analysera fransk utrikes- och säkerhetspolitik och att fastställa vilka prioriteringar landet gör idag samt att diskutera huruvida några förändringar kan skönjas. Fokus har lagts på EU och ESFP, USA och Storbritannien samt NATO. I slutsatserna har konsekvenserna och effekterna av den förda politiken diskuteras. Analysen visar att politiken i många avseenden är sig lik trots att det funnits en uttalad reformambition hos den nya ledningen. De förändringar som kunnat konstateras rör snarare retorik, stil och intensitet än innehåll och ideologiska omsvängningar.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182