Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

African Union Mission in Somalia (AMISOM). Exemplifying African Union Peacekeeping Challenges.

African Union Mission in Somalia (AMISOM). Exemplifying African Union Peacekeeping Challenges. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Cecilia Hull, Emma Svensson
Ort: Stockholm
Sidor: 58
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-11-06
Rapportnummer: (FOI-R--2596--SE)
Nyckelord Afrikanska Unionen, fredsfrämjande insatser, AMISOM, Somalia, Burundi modellen
Keywords African Union, Peace Support Operations, Burundi model
Sammanfattning AMISOM är Afrikanska Unionens tredje fredsbefrämjande insats. Operationen etablerades år 2007 och bemyndigades att uppgå till 8000 soldater men har haft stora svårigheter med styrkegenerering och isättandet av de trupper som faktiskt utlovats av medlemsstaterna pg av otillräckliga tillgångar hos både AU som institution och de afrikanska staterna. Brist på resurser, institutionell kapacitet och tillräcklig finansiering är utmaningar som erfarits av AU:s tidigare operationer, speciellt insatsen i Sudan, likväl som AMISOM. Som resultat har AMISOM förhindrats från att uppfylla sitt mandat och är högst beroende av framtida stöd ifrån utomstående parter och FN för att fullgöra sin uppgift.
Abstract AMISOM is the African Unions third peace support operation. Established in early 2007 and and mandated to constitute 8,000 troops AMISOM has suffered from difficulty in generating troops and in deploying troops pledged due to deficient resources of both the AU and its member states. AMISOM shares most of the challenges experienced during the AUs previous mission in Sudan as well as its operation in Burundi: lack of resources, capacity and funding, as well as poor institutional capacity to manage operations. As a result AMISOM has been prevented from implementing its mandate and is heavily dependent on assistance from outside partners, including the United Nations, to fulfil its purpose.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182