Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Surface-Enhanced Raman Scattering to Detect and identify trace amounts of chemical, biological, and explosive warfare agents.

Surface-Enhanced Raman Scattering to Detect and identify trace amounts of chemical, biological, and explosive warfare agents. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Christian Lejon, Per Ola Andersson
Ort: Umeå
Sidor: 31
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-12-09
Rapportnummer: (FOI-R--2597--SE)
Nyckelord Ytförstärkt Raman spektroskopi, SERS, identifikation, C-agens, B-agens, E-agens
Keywords Surface enhanced Raman scattering, SERS, detection, identification
Sammanfattning Ytförstärkt Ramanspektroskopi (SERS: surface-enhanced Raman spectroscopy) som metod för detektion och identifikation av kemiska, biologiska och explosiva stridsagens har utvärderats med konfokal Ramanmikro-spektroskopi. På mindre än 40 s kan ångfas av 2-chloroetyl etyl sulfid (CEES), metylsalicylat (MES, övningsämne för senapsgas) och dimetyl metylfosfonat (DMMP, similiämne för flyktiga nervgaser) spektralt identifieras på en Klarite® nanostruktuerad guldyta i gastät cell. Endast ett fåtal nanogram av trinitrotoluene (TNT) kan kännas igen på samma nanostruktur med 10 s detektionstid. Analys av sporer, antrax-simili (Bacillus thuringiensis samt Bacillus atrophaeus), på liknande ytor, visar på att spektral igenkänning absolut är möjlig. Sporer har då indunstats tillsammans med nanopartiklar på guldyta varvid reproducerbara spektra tagits upp under 3x10 s med 785 nm laserexcitation. Extra låg detektionsnivå av Rhodamine 6G (nM) har uppnåtts med kolloidal lösning av guld nanopartiklar som fått aggregerat genom frysning; ett aggregationssätt som inte funnit beskrivets i litteratur. Guld- och silver-belagd svart kisel, en ny typ av nanostruktur, är utvärderad för Serstech AB's räkning, med målsättningen att utveckla en miniatyriserad bärbar SERS-spektrometer. Deras ytors förstärkningsförmåga är jämförbar med kommersiellt tillgängliga Klarite® för Rhodamine 6G. Resultaten tyder på att ytförstärkt Ramanspektroskopi är en mycket lovande teknik för snabb detektion och identifikation av små mängder CBE-ämnen. Det finns även många tillämpningar av tekniken civilt, eftersom den kan tillämpas på en mängd olika klasser av målsubstans: små molekyler, makromolekyler, bakterier, celler, etc.
Abstract One of the main challenges faced by a detection system is the ability to detect and identify trace amounts with high accuracy in real time. None of the methods used today is able to detect and identify trace levels of different sample types from small molecules to macro molecules, proteins, and large biological samples such as spores. Surface-enhanced Raman spectroscopy (SERS) is here demonstrated as a sensitive method for detection of chemical, biological, and explosive warfare agent simulants. Using a sealed chamber, vapor phase SER spectra of two C-simulants, 2-chloroethyl ethyl sulphide (CEES), dimethyl methylphosphonate (DMMP), and one test agent methylsalicylate (MES), can clearly be identified by comparison to their bulk Raman spectra in less than 40 seconds on a Klarite® nanostructured surface. Identification of low nanogram levels of TNT in 10 s on this commercially available nanostructured surface is a straight forward exercise. Two types of Bacillus spores, Bacillus thuringiensis and Bacillus atrophaeus, simulants for the anthrax spore, also gave enhanced Raman spectra on these surfaces, but better substrates are needed for reliable results that can be used for identification. Furthermore, freezing of colloidal gold nanoparticles is demonstrated as a method to produce aggregates without an aggregating agent and the achieved lower limit of detection of Rhodamine 6G is evaluated. Finally, a new type of nanostructured surface, gold and silver coated black silicon, is evaluated based on sensitivity for use in a portable SERS instrument under development of the company Serstech AB.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182