Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

UN-EU-AU Coordination in Peace Operations in Africa.

UN-EU-AU Coordination in Peace Operations in Africa. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Markus Derblom, Eva Hagström Frisell, Jennifer Schmidt
Ort: Stockholm
Sidor: 86
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-11-14
Rapportnummer: (FOI-R--2602--SE)
Nyckelord FN, EU, AU, civil-militär samordning, samverkan, interorganisatorisk samverkan, fredsfrämjande insatser, strategisk process, strategisk planering, stöd till kapacitetsutveckling
Keywords UN, Peace Operations, Peace Support Operations, Peacekeeping, Coordination, Inter-Organisational Coordination, Civil-Military Coordination, Strategic Planning, Field Coordination, Capacity Buildning
Sammanfattning Denna rapport presenterar resultaten av en studie kring samverkan mellan FN, EU och AU i fredsfrämjande insatser i Afrika, genomförd på uppdrag av Utrikesdepartementet. FN, EU och AU är de tre olika organisationer, med olika komparativa fördelar, interna strukturer och processer, förmågor och erfarenheter. Med utgångspunkt i aktuella fall av interorganisatorisk samordning (UNAMID, AMIS, EUFOR Tchad/RCA, MINURCAT och AMISOM) presenterar rapporten några av de utmaningar som finns avseende samordning i fredsfrämjande insatser idag. Insatserna diskuteras genom att använda kategorierna hybrider, samtidiga insatser och transition mellan insatser. Ett antal viktiga faktorer som påverkar inter-organisatorisk samordning analyseras. Idéer kring förbättrad samordning förs fram, inom områdena förbättrad strategisk inriktning, förbättrad samordning i fält samt stöd till kapacitetsutveckling. Rekommendationerna belyser ett antal viktiga områden för att potentiellt kunna förbättra samordningen mellan FN, EU och AU i framtida insatser. Bland annat framhålls vikten av att öka ömsesidig kunskap och förståelse och att sträva efter transparens och gemensamma åtgärder i den strategiska processen. Vidare föreslås ett antal möjliga mekanismer för förbättrad samordning i fält, exempelvis ett gemensamt koordineringsforum och decentraliserad beslutsrätt. Därutöver ges rekommendationer för hur FN, EU och andra partners kan stödja AU i dess kapacitetsutveckling.
Abstract This report presents the results of a project, commissioned by the Swedish Ministry for Foreign Affairs, on the coordination between the UN, EU and AU in multinational and multifunctional peace operations in Africa. The UN, EU and AU are three different entities, with individual comparative advantages, internal structures, capabilities, experiences and roles. This report presents some of the coordination challenges inherent in contemporary peacekeeping, through the use of examples from recent missions in Africa where coordination between these three organisations has been an issue (eg UNAMID, AMIS, EUFOR Tchad/RCA, MINURCAT, AMISOM). A distinction is made between Hybrids and Support Missions, Co-deployment and Transitions. Several factors affecting inter-organisational coordination of peace operations are analysed, together with a presentation of findings and ideas for enhanced coordination from a wide range of sources. Core elements are enhanced strategic direction, compensating for a perceived `strategic deficits`, enhanced coordination arrangements in the field and enhanced capacity building, as a coordination situation in itself and as a potential enhancer for coordination in missions. The final ewcommendations highlight several areas requiring attention regarding the efforts of enhancing future UN-EU-AU coordination. These revolve around, eg promotion of mutual understanding and organisational learning, jointness in key stages of the strategic process and a wide range of practical mechanisms for field coordination, such as joint coordination bodies and the decentralisation of decision-making authority, a series of recommendations for UN, EU, and other partners´ support to AU capacity building is put forward.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182