Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Försvarsmaktens framtida roll i civil krishantering.

Försvarsmaktens framtida roll i civil krishantering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ann Ödlund
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-12-08
Rapportnummer: (FOI-R--2605--SE)
Nyckelord Försvarsmakten, civil krishantering, krisberedskap, FoRMA
Keywords The Swedish Armed Forces, civil crisis management, FoRMA
Sammanfattning Studien behandlar Försvarsmaktens framtida roll i civil krishantering i ett 20-årsperspektiv. En översiktlig genomgång av Försvarsmaktens insatser mellan 2001- 2007 samt en mimistudie med frågor till länsstyrelser och samverkansområden om synen på Försvarsmaktens stöd har genomförts. Resultatet visar att Försvarsmaktens ses som en viktig aktör i krishanteringen. Dock finns en osäkerhet om vilket stöd som aktörerna kan räkna med. Tre nyckelvariabler har tagits fram som bedöms bli centrala för Försvarsmaktens framtida roll: Inriktning och reglering, resurstillgänglighet samt krav på utökad internationell samverkan.
Abstract The study discusses The Swedish Armed Forces and its future role in the management of civil crisis. A survey was made over contributionsd made since 2001-2007 and a questionnaire was sent to regional and central actors in the crisis management system regarding their view of the Swedish Armed Forces´ contributions. The result shows that the Swedish Armed Forces is an impåortant actor in crises, even if there was a concern about to what extent it will be availablle as a resource when needed. Three key variables were chosen which are estimated as central for the future role of the Swedish Armed Forces in domestic crisis: Direction and regulations, resource availability and extended international cooperation.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182