Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

State Failure on the High Seas - Reviewing the Somali Piracy.

State Failure on the High Seas - Reviewing the Somali Piracy. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Karl Sörenson
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-12-10
Rapportnummer: (FOI-R--2610--SE)
Nyckelord Somalia, sjöröveri
Keywords Somalia, Piracy
Sammanfattning Denna rapport gör i huvudsak ett påstående. De somaliska piraterna kommer inte att kunna stoppas enbart med marina medel. Härtill finns det två anledningar. För det första är strukturen för allt systematiskt sjöröveri, till vilken det somaliska sjöröveriet bör räknas, sådan att det är svårt att stoppa det endast genom att försöka förhindra och försvåra för piraternas farkoster. sjöröveri har alltid varit i behov av minst en säker hamn där den kan söka skydd, bunkra , och kanske viktigast av allt, lasta av och ta hand om bytet. för det andra gör den somaliska staten det svårt , med dess sönderfall i södern, osäkerhet i Puntland och relativa stabilitet i Somaliland, att på ett meningsfullt sätt komma åt grunden, eller incitamenten, till själva sjöröveriet. Den politiska situationen i Somalia är trängande och det är svårt att genomskåda kopplingarna mellan de olika regionerna och det komplexa somaliska klansystemet.
Abstract This report makes cardinal claim: Somali piracy will not successfully be fought by only employing naval means. The reason for this is two-fold. first, the inherent structure of any systematic piracy, to which the Somali piracy belongs, makes it difficult to stop the practice by merely focusing on impeding pirate vessels. Piracy, has always been in need of at least one safe port, from where it can seek refuge , refit, and, most importantly, unload and trade the loot. Second, the state of Somalia, with its disintegration in the south, uncertainty in Puntland and relative stability in Somaliland, makes it difficult, but not impossible, to successfully target the roots, or incentives, of piracy. The political situation in Somalia is dire, and it is difficult to decipher the connections between the different regions and the complex clan system.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182