Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Beskrivning av spelmetodik för projekt VMS internationella insatser

Beskrivning av spelmetodik för projekt VMS internationella insatser Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Erik Nordstrand, Eva Andersson
Ort: Linköping
Sidor: 53
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2613--SE)
Nyckelord spel, värdering, VMS, internationella insatser
Keywords Game, assessment, DAS, international missions
Sammanfattning Under 2007 genomfördes spel i FoT-projektet VMS Internationella Insatser med syftet att skapa underlag för FOI forskare att både värdera befintliga VMS-koncept och utveckla nya VMS-koncept för förband och system i internationella insatser. Med utgångspunkt i dagens förband och system genomfördes en serie kunskapsuppbyggande diskussionskrigsspel på taktisk/stridsteknisk nivå där samverkan mellan delsystem, plattformar och förband studerades och värderades. Resultaten från spelen användes av FOI forskare för att ta fram förslag på nya VMS-koncept för Försvarsmakten. Koncepten utgick både från teknikens möjligheter och från det eftersträvad taktiska uppträdandet vid lösandet av de spelade försvarsmaktsuppgifterna. Under år 2008 genomfördes värderingsspel i huvudsak baserade på samma spelmetodik som användes under spelen 2007 för att värdera användbarheten och effekten av dessa nya koncept . Den prövade spelmetodiken fungerade väl och redovisas i denna rapport.
Abstract In the frame of project Defence Aids Suits international missions, war games have been performed, as a mean to create basic data for researchers at FOI with the objective to assess DAS of today but also develop new concepts of DAS for units operating in international missions. With the unit and systems of today as a starting point, a number of war games based on discussions, in order to build up knowledge, were performed. These discussions or war games were held at tactical level where interaction between subsystems, platforms and units were studied and assessed. The results from these games were then used by researchers from FOI to develop and design new DAS concepts. The concepts were based on the possibility of the technology and from striven tactics derived as a result from the performed games where given tasks to a unit were solved. During year 2008 assessment games were performed in the main based on the same methodology that was used during the games performed in 2007, to assess the applicability and efficiency of studied DAS concepts. The used methodology was very functional and is accounted in the present report.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182