Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flight Mechanical Modeling of a Precision Guided Mortar Munition.

Flight Mechanical Modeling of a Precision Guided Mortar Munition. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: John Robinson
Ort: Stockholm
Sidor: 64
Utgivningsår: 2010
Publiceringsdatum: 2010-08-13
Rapportnummer: (FOI-R--2618--SE)
Nyckelord Flygmekanik, Styrning, Aerodynamik, Styrd Granat, Missil, Robot
Keywords Flight Mechanics, Control, Aerodynamics, Guided Munition, Missile
Sammanfattning Rapporten beskriver utvecklingen av en prestandamodell för en precisionsstyrd granatkastargranat (PGMM) med utfällbara vingar. Det mesta av materialet är emellertid generellt tillämpbart på missiler med väsentligen cylindersymmetrisk konfiguration som flygs enligt den s.k. "skid-to-turn"-principen. Ämnen som behandlas är modellering av aerodynamiska och flygmekaniska egenskaper med hjälp av s.k. handboksmetoder, samt uppnåeliga prestanda med en enkel linjär regulator. Speciell uppmärksamhet ägnas åt utveckling av en reducerad dynamisk modell baserad på två uppsättningar av den linjäriserade tippkanalsdynamiken, och de antaganden och förenklingar som görs i denna process. Farkosten som används som designexempel (PGMM) är en subsonisk glidfarkost med modesta svängprestanda och relativt lågt glidtal. Det främsta målet med den aerodynamiska utformningen i detta fall är att utöka räckvidden (jämfört med ballistisk flykt) och tillföra manöveregenskaper för att slå fordon och andra långsamt rörliga mål.
Abstract The report describes the development of a performance model for a precision guided mortar munition (PGMM) with deployable wings. Most of the material, however, is generally applicable to missiles with essentially cylinder symmetric configuration which are operated in skid-to-turn mode. Topics covered are modeling of aerodynamic and flight mechanical characteristics using so called handbook methods, and performance attainable with a simple linear controller. Particular attention is devoted to development of a reduced dynamics model based on two sets of linearized pitch plane dynamics, and the assumptions and simplifications that are made in this process. The vehicle used as design example (PGMM) is a subsonic glider with moderate turn performance and relatively low glide ratio where the goal of the aerodynamic design is primarily to enhance range (compared to ballistic flight) and add maneuvering capabilities to hit slowly moving targets.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182