Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Flexibla Vapen och Skyddssystem. Årsrapport 2008.

Flexibla Vapen och Skyddssystem. Årsrapport 2008. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Per Brämming, Peter Alvå, Camilla Andersson, Mats Fredriksson, Christina Grönwall, MajBritt Hansson, Svante Karlsson, Fredrik Näsström, John Robinson, Petter Ögren
Ort: Stockholm
Sidor: 62
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-09
Rapportnummer: (FOI-R--2621--SE)
Nyckelord vapensystem, skyddssystem, systemvärdering, simulering
Keywords weapon systems, protection systems, simulation, assess
Sammanfattning Projektet Flexibla Vapen- och Skyddssystems syfte är att på systemnivån vidmakthålla och vidareutveckla FOI analys- och värderingsförmåga inom vapen- och skyddsområdet. Syftet är också att samla olika kompetenser inom FOI inom vapen- och skyddsområdet till ett systemprojekt. Ett av målen med projektet är att ta fram lämpliga metoder och verktyg för att kunna studera, simulera, värdera och analysera olika vapen- och skyddssystem. Ett annat mål för projektet är att föreslå lämpliga tekniska lösningar för precisionsverkan, graderad verkan, intelligent ammunition och för skyddssystem. Projektet är treårigt med startår 2008 och slutår 2010. Nyttan med projektet är att FOI skall kunna stödja Försvarsmakten och Försvarets Materielverk med underlag, studier, värdering och analyser av olika vapen- och skyddssystem samt med förslag på krav på vapen- och skyddssystem. Denna rapport beskriver genomfört projektarbete under 2008 indelat i fyra delområden. Metodik och verktyg för systemvärdering med inriktningen att: - Studera olika verktyg och miljöer för värdering på systemnivå - Integrera underlag från delområden till en systemsimuleringsmiljö - Studera olika systemlösningar genom simuleringar. Flexibla Vapensystem med inriktningen att: - Indelat i delområden vidareutveckla värderingsförmågan inom vapenområdet - Stödja CRT XVI1, styrd granatkastarammunition genom att studera olika frågeställningar och olika systemlösningsförslag. Flexibla Skyddssystem med inriktningen att: - Inventera system- och teknikläget inom området skyddssystem - Utveckla scenarier för utvecklingen av skyddssystem - Påbörja metodutveckling för värdering Omvärldsbevakning och Omvärldskontakter
Abstract One aim for the project Flexible Weapon and Protection System is to develop the capacity within FOI to assess and evaluate weapon and protection systems on the system level. Another aim is to gather the competences from different parts of the FOI organisation into one project on Weapon- and Protection system level. One goal with the work is to develop methods and tools to be able to study, simulate, evaluate and assess different weapon and protection systems. Another goal for the project is to suggest suitable technical solutions for precision engagement, gradable effects, intelligent munitions and protections systems. The purpose with the project is that FOI can support the Swedish Armed Forces with decisions on procurement of weapon a protection systems. The project is a three year project with starting year 2008 and with ending year 2010. This report describes the project work during 2008 regarding: Methods and tools for systems evaluation has been directed to the studies of different tools and environments for the assessments of weapon and protection systems on systems level, to integrate data from supporting levels into a systems level simulator and to study different solutions with simulations. Flexible Weapons Systems has been directed to further develop the capacity to assess and evaluate weapon systems and to support the development of Precision Guided Mortar Munitions regarding answers to design questions. Flexible Protection Systems has been directed to make an inventory of protection systems and technology, to start the production of scenarios and to start the development of evaluation tools.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182