Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Principer och metoder för systemutveckling.

Principer och metoder för systemutveckling. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Niklas Hallberg, Sofie Pilemalm, Lars Westerdahl, Erland Jugnert, Henrik Eriksson, Lina Andersson, Fredrik Lindmark
Ort: Linköping
Sidor: 64
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2628--SE)
Nyckelord Systemutveckling, Begrepp, Utvecklingsprocess, Utvecklingsprinciper, Utvecklingsmetoder
Keywords Systems development, Concepts, Development process, Development, principles, Development methods.
Sammanfattning Att utveckla ledningssystem är en komplex verksamhet, som är kostnadskrävande och som ofta inte ger ett resultat som motsvarar ställda förväntningar. För att erhålla mer ändamålsenliga ledningssystem till lägre kostnader har Försvarsmakten (FM) och FMV i samverkan med bland annat FOI initierat arbetet med att utveckla nya former för att utveckla och införskaffa ledningssystem. Flera arbeten pekar på att det finns flera områden inom FM ledningssystemutveckling som kan utvecklas vidare. Samtidigt gäller de "gamla" sanningarna inom systemutveckling, vilka måste beaktas vid införande t av nya utvecklingsansatser. Exempel på dessa är att nyttja användarna, genomföra en grundlig kravhantering och en tydlig utvecklingsprocess. Denna rapport beskriver ett antal begrepp, principer och metoder för systemutveckling vilka måste beaktas när FM och FMV övergår till modellbaserad utveckling.
Abstract To develop command and control systems is a complex activity, which is cost consuming, and in many cases do not lead to results that answer to established expectations. In order to arrive at more useful command and control systems at a lower cost, the Swedish Defence (FM) and FMV in collaboration with among others FOI, initiated the work to develop new forms to develop and acquire command and control systems. Several studies demonstrate that there are several areas within FM command and control systems development that can be developed. At the same time the "established truths" in general systems development still apply and must be taken into account when introducing new approaches to development. Examples of those are user participation, to performed an adequate requirements engineering, use of a well-established systems development approach This report describes a number of concepts, principles and methods to systems development, which must considered when FM and FMV goes over to model based development.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182