Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Utvecklingsläget för signaturmaterial 2008.

Utvecklingsläget för signaturmaterial 2008. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Hans Kariis, Jan-Olof Ousbäck, Anna Pohl, Steven Savage, Christina Åkerlind
Ort: Linköping
Sidor: 40
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2630--SE)
Nyckelord Skydd, signaturanpassning, kamouflage, maskering, material, radar, sensorer, infraröd
Keywords protection, signature management, camouflage, materials, radar, sensors, , infrared
Sammanfattning Den snabba utvecklingen inom, främst civil, materialforskning öppnar möjligheter till signaturanpassningsmateriel med helt nya och förbättrade egenskaper. FOI bevakar, för Försvarsmaktens räkning, området och konstaterar i denna rapport att mycket verksamhet sker inom området och att kunskap om signaturmaterial kan vara avgörande i en framtida medel/motmedel duellsituation. Speciellt sker intressanta satsningar inom nanoteknologi, som kan ge material med helt nya egenskaper. För signaturtillämpningar kan det betyda att tidigare oförenliga egenskaper kan kombineras, såsom transparanta, höghållfasta radarabsorbenter. Forskningen rörande metamaterial indikerar spektakulära resultat; möjligheter till verklig osynlighet skymtar vid horisonten. Militära tillämpningar ligger dock en bit in i framtiden, då nuvarande verksamhet ligger på grundforskningsnivå.
Abstract The rapid development in, predominantly civilian, materials research gives possibilities to develop signature management materials with new and improved properties. FOI monitors, on behalf of the Swedish Armed Forces, the area. This report shows that a lot of activity is going on in the field, and that knowledge about signature related materials might be crucial in a measure/countermeasure duel. Interesting projects in the nanotechnology area can soon give new applications, for example highly durable transparent radar absorbers. Other combinations of properties, that are impossible to achieve with conventional technology, is also within reach. Research on metamaterials is more spectacular but still on a basic level. Military applications, such as true invisibility, are perhaps possible but lie in the far future.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182