Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Telekommunikationer för operationer i urban miljö - Slutrapport.

Telekommunikationer för operationer i urban miljö - Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lars Ahlin, Fredrik Kullander, Sara Linder, Hugo Tullberg, Åsa Waern, Kia Wilkundh
Ort: Linköping
Sidor: 56
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2643--SE)
Nyckelord Taktisk kommunikation, radio, MIMO, kanalmodell
Keywords Tactical communication, radio, MIMO, channel model, 4
Sammanfattning Syftet med denna rapport är att sammanfatta och avrapportera verksamheten inom projektet "telekommunikationer för operationer i urban miljö (TURBAN)". Inom projektet har målet varit att visa på möjliga kommunikationslösningar för taktisk kommunikation i stadsmiljö. MIMO-tekniker har studerats speciellt eftersom tekniken ger möjlighet till hög kapacitet i traditionellt sett besvärliga kommunikationsmiljöer. MIMO-kanalmätningar har genomförts och analyserats för att kartlägga MIMO-kanalen i stadsmiljö och kunna påvisa möjliga kapacitetsvinster. Några utvalda systemaspekter hos kommunikationssystem har också undersökts, exempelvis hur separationen mellan antennelement påverkar kapaciteten i ettMIMO-system, hur adaptiv modulation och kodning bör designas för ett OFDM-system och vilka för och nackdelar som finns vid cross-layer design. En metod för att kunna analysera störningsmiljön vid radioplattformar har tagits fram. Dessutom har en översikt av kanalmodeller för stadsmiljö genomförts. En demonstrator har byggts i form av en mjukvaruradio med kommersiell hård- och mjukvara. Projektet har även medverkat i ett gemensamt demonstrationsprojekt för flera FOI-projekt, där projektet bidragit med att visa kommunikation med MIMO-teknik i stadsmiljö. Rapporten sammanfattar verksamheten som bedrivits under de tre år som projektet pågått och ger även förslag på fortsatt verksamhet.
Abstract The purpose with this report is to summarize the activities within the project Telecommunications for Operations in Urban Environments. The goal for the project has been to show feasible solutions for tactical communications in an urban environment. MIMO technology has been studied since it facilitates high capacity in difficult environments. MIMO-measurements have been performed and analyzed to evaluate the possible capacity gains. Selected system aspects for a communication system have been studied, such as: how the element spacing in an MIMO array affects the capacity, how adaptive coding and modulation should be designed for an OFDMsystem and the pros and cons with crosslayer design. A method to analyse the interference situation at a radio platform has been developed. Furthermore, an overview of channel models for urban environment has been done. Also, a software radio demonstrator was built with commercial hardware and software. Finally, the project participated in a joint demonstration with several other projects from FOI. This report summarizes the activities within the project and gives proposals for future work.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182