Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Tjänstekvalitet i ad hoc-nät. Slutrapport.

Tjänstekvalitet i ad hoc-nät. Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Anders Hansson, Jan Nilson, Jimmi Grönkvist, Ulf Sterner, Mattias Sköld
Ort: Linköping
Sidor: 39
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2644--SE)
Nyckelord ad hoc-nät, tjänstekvalitet, tillträdeshantering, broadcast, accessprotokoll, , MIMO, säkerhet
Keywords Ad hoc networks, QoS, admission control, broadcast, multiple access, , MIMO, security
Sammanfattning Mobila ad hoc-nät ger en möjlighet att upprätthålla kommunikation under olika typer av taktiska förhållanden, med hög mobilitet, i olika typer av terräng och med varierande tillgång till fast infrastruktur. För att på ett effektivt sätt kunna hantera tjänstekvalitet i ad hoc-nät behövs designkriterier för protokollen och för hur kommunikationslagren ska interagera. I rapporten ges en sammanfattning av de problemområden som har studerats inom projektet "Tjänstekvalitet i ad hoc-nät": routing, konfliktfri access, tillträdeshantering, MIMO och säkerhet i ad hoc-nät.
Abstract Mobile ad hoc networks is a technique for maintaining communication in different types of tactical situations, with high mobility, in different types of terrain, and with sparse availability of communication infrastructure. In order to efficiently manage quality of service in ad hoc networks we need design criterias for the protocols and the interaction between communication layers. In the report we conclude the problem areas that have been covered within the project "Quality of Service in ad hoc networks": routing, conflict free multiple access, admission control, MIMO and security in ad hoc networks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182