Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Contextualising the Comprehensive Approach: The elements of a Comprehensive Intervention.

Contextualising the Comprehensive Approach: The elements of a Comprehensive Intervention. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Claes Nilsson, Cecilia Hull, Markus Derblom, Robert Egnell
Ort: Stockholm
Sidor: 84
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-07
Rapportnummer: (FOI-R--2650--SE)
Nyckelord Comprehensive Approach, complex conflicts, Peace Support Operations, multifunctional operations, effects-based Approach to Operations
Sammanfattning Denna rapport är skriven inom ramen för FOI Försvarsanalys stöd till Försvarsmaktens konceptutveckling inom området effektbaserad ledning i fredsfrämjande insatser. I flera tidigare rapporter har Comprehensive Approach, Integrated Missions och liknande koncept för multifunktionella insatser kartlagts och problematiserats. I denna avslutande rapport har syftet varit att göra en detaljerad redogörelse för hur koncept som Comprehensive Approach kan implementeras i komplexa konflikter. Genom att introducera begreppet "Comprehensive Intervention" görs en ansats att överbrygga den diskrepans som funnits mellan teori och praktik inom området.
Abstract The report is part of a Swedish Defence Research Agency project aiming at supporting the Swedish Armed Forces´development of effects-based command in Peace Support Operations. The report is part of a series of studies focusing on Comprehensive Approaches, their implementation and the future development of concepts for multifunctional operations. The report seeks to provide a detailed account of how a Comprehensive Approach could actually be applied in a complex intervention, in an effort to start bridging the gap between concepts and practice in the field of comprehensive approaches. The report tries to bring together different findings in a single framework: "The Comprehensive Intervention". Our aim is to reach to a point where not only the challenges of multifunctionality are known, but also to be able to give recommendations on potential solutions to alleviate the problems associated with those challenges.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182