Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Förslag till demonstratorsystem för utvärdering av högkänslighetsalgoritmerförmilitäraGPS-signaler.

Förslag till demonstratorsystem för utvärdering av högkänslighetsalgoritmerförmilitäraGPS-signaler. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Fredrik Marsten Eklöf, Mikael Alexandersson
Ort: Linköping
Sidor: 20
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2652--SE)
Nyckelord Militär GPS, högkänslighetsalgoritmer för GPS, , demonstratorsystem, USRP, GPS-mjukvarumottagare.
Keywords Military GPS, high-sensitivity algorithms for GPS, , demonstration system, USRP, GPS-software receivers.
Sammanfattning Rapporten beskriver ett förslag till demonstratorsystem för att utvärdera högkänslighetsalgoritmer för militära signaler och scenarion GPS. Rapporten innehåller tre delar:  Övergripande beskrivning av demonstratorsystemet  Utvärdering av huruvida den generella hårdvaru-plattformen USRP (www.ettus.com) med tillhörande mjukvara GNU-Radio möjliggör insamling och digitalisering av GPS-signal.  Marknadsöversikt över GPS-mjukvarumottagare. Den övergripande uppbyggnad av demonstratorsystemet är: GPSsimulator för generering av GPS-signaler och scenarion, digitaliseringssteg och GPS-mottagare för utvärdering av högkänslighetsalgoritmer (implementerad i mjukvara) Rekommendationen är att som grund använda GNSS software receiver som är utvecklad av Dennis Akos och Kai Borre för simulering av GPS-mottagaren, och utveckla denna med förmågan att hantera militära GPS-signaler, i samarbete med Luleå Tekniska Högskola och utvecklarna av programvaran. Utvärderingen av USRP visar att den inte klarar av att digitalisera den militära GPS-signalen. Rekommendationen är att anförskaffa USRP2 för att undersöka om det är möjligt att utöka bandbredden.
Abstract The report describes a possible demonstration system for evaluation of high-sensitivity algorithms for military GPS-signals and scenarios. The report is divided in three parts:  Description of the demonstration-system  Evaluation of the general hardware-platform USRP (www.ettus.com) with the software GNU-Radio, and the capability of digitizing military GPS-signals.  A market survey of GPS-software receivers. The demonstration system consists of: a GPS simulator for generating the GPS-signals and scenarios, digitizing hardware and a software GPS receiver for the evaluation of high-sensitivity algorithms. The recommendation from this work is to use the GNSS software receiver developed by Dennis Akos and Kai Borre as a starting platform for simulation of the GPS receiver. The software receiver should be developed further, to be used for military GPS-signals, in cooperation with Luleå Tekniska Högskola and the developers of the software. The evaluation of USRP leads to the conclusion that this solution does not cope with the demands for a correct digitizing of the military GPS-signal. The recommendation must therefore be to purchase the USRP2 and investigate further its possibility to digitize the needed bandwidth of 20 MHz.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182