Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Six Perspectives on Naval Strategy. Karlskrona and Stockholm, 21-23 October 2008.

Six Perspectives on Naval Strategy. Karlskrona and Stockholm, 21-23 October 2008. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Niklas Granholm, Michael Codner, Robert Dalsjö, Norman Friedman, Eric Grove, Karl Sörenson, Lee Willett
Ort: Stockholm
Sidor: 92
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-02-06
Rapportnummer: (FOI-R--2655--SE)
Nyckelord marin strategi, marin struktur, Marinen, Royal Navy, Europeiska Unionen, marint internationellt arbete, Afrikas Horn, pirater
Keywords Naval Strategy, Naval Structures, Piracy, Royal Swedish Navy, Stealth capabilities, European Union, Naval co-operation, Horn of Africa
Sammanfattning Rapporten är en sammanställning av anförandena vid den marinstrategiska konferens som hölls den 22 oktober 2008 i Karlskrona och de möten och seminarier som hölls i Stockholm följande dag. De här publicerade konferensbidragen har utvecklats och skrivits om i ljuset av diskussionen och kommentarerna av talare samt åhörare. Konferensen fokuserade på de globala marina utvecklingarna, utsikterna till europeiskt marint samarbete, de strukturella och konceptuella frågor den svenska marinen står inför, hur den brittiska marinen hanterar sina strukturella problem och frågeställningar samt en analys av det tilltagande sjöröveriet runt Afrikas horn och hur problemet kan hanteras. Konferensen arrangerades av Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), på uppdrag av marinen genom Sjöstridsskolan inom ramen för den marina huvudstudien 2008.
Abstract This report is the result of a conference on naval strategy and maritime issues held in Karlskrona, Sweden on the 22nd of October 2008 and at a seminar in Stockholm the following day. The conference papers were subsequently updated and developed in order to take into account the comments and debate that followed during the course of the conference. The conference addressed the global naval developments, the prospects for naval co-operation in Europe, conceptual and structural issues for the Royal Swedish Navy from two different perspectives, how the Royal Navy has tackled structural challenges and lastly an analysis of the emerging problem of piracy on the Horn of Africa and some suggestions on how tdo tackle it. The conference was arranged by the Swedish Defence Research Agency on behalf of the Royal Swedish Navy.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182