Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

The African Union´s Operations in the Comoros. MAES and Operation Democracy

The African Union´s Operations in the Comoros. MAES and Operation Democracy Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Emma Svensson
Ort: Stockholm
Sidor: 31
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-12-18
Rapportnummer: (FOI-R--2659--SE)
Nyckelord Afrikanska Unionen, fredsfrämjande insatser, MAES, Operation Democracy, Komorerna
Keywords African Union, Peace Support Operations, The Comoros Islands
Sammanfattning MAES, en insats som sattes upp av AU för att säkra valen på Komorerna, skulle inte ha kunnat leva upp till sitt mandat utan stöd från den komplimenterande intervenerande AU-insatsen "Operation Democracy". Operation Democracy å sin sida var ett genombrott för AU gällande planering och genomförande av fredsfrämjande insatser. Man måste docjk vara försiktig med att dra alltför positiva slllutsatser då operation Democracy skiljer sig markant från tidigare AU-insatser. Om AU väljer att genomföra liknande insatser i framtiden kan det få konsekvenser för möjligheten att få till stånd insatser i mer komplexa konfliktmiljöer, vilket AU tidigare tagit på sig att genomföra. Dessutom kan ett eventuellt bristande stöd från vissa centrala aktörer påverka AU:s möjlighet att i framtiden agera på lämpligt sätt.
Abstract MAES, an AU mission set up to secure the elections in the Comoros, would not have been able to succeed in fulfilling its mandate without the complimentary intervening AU mission "Operation Democracy". Operation Democracy on the other hand has been a breakthrough for the AU when it comes to planning and conducting peace operations; and succeeded in accomplishing its tasks. One still has to be careful to draw too many positive conclusions for the future of AU. PSOs based on the experiences in the Comoros since operations Democracy differs from earlier Peace Support Oerations (PSO) taken on by the AU. If the AU decides to conduct similar missions in the future, it might affect the possibility to conduct operations in more complex conflict environments, something the AU previously has taken on. Furthermore, the lack of support from key states might have consequences for the AU´s ability to take appropriate and timely action.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182