Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Skyddsverkan hos G-byxans bukblåsa i AGE-39-systemet.

Skyddsverkan hos G-byxans bukblåsa i AGE-39-systemet. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Ola Eiken, Eddie Bergsten, Mikael Grönkvist
Ort: Stockholm
Sidor: 18
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2664--SE)
Nyckelord Anti-G-dräkt, bukblåsa, G-belastning, G-skydd, transdiafragmelt tryck, transpulmontellt tryck, övertrycksandning
Keywords Abdominal bladder, anti-G suit, G-load, G protection, pressure breathing, transdiaphragmal pressure, transpulmonary pressure
Sammanfattning Piloter som flyger högprestandaplan utsätts för höga tyngd-(G)-krafter i riktning huvud-till-säte. För att tillse adekvat blodperfusion i hjärnan vid 9 G måste artärtrycket i hjärthöjd höjas till 230-300 mmHg. Höjning av artärtrycket åstadkoms bl.a. med hjälp av trycksättning av G-dräkt och övertrycksandning. G-dräkten omsluter benen och har dessutom en bukblåsa vars G-skyddande effekter traditionellt tillskrivs (i) minskad blodansamling i bukens kärlbäddar och (ii) minskad nedåtriktad förskjutning av hjärtat under G-belastning. Syftet var att undersöka om G-dräktens bukblåsa verkar även via andra mekanismer. Tre olika experimentserier genomfördes varvid sammanlagt 21 friska försökspersoner (fp) undersöktes i humancentrifug vid G-belastning = 9 G. Experiment genomfördes med och utan G-dräkt, med och utan övertrycksandning samt med och utan G-dräktens bukblåsa inkopplad. Resultaten talar sammantaget för att G-dräktens bukblåsa inte bara verkar genom att (i) minska blodansamling i bukens vener och (ii) reducera sänkning av hjärtat utan även genom att (iii) förbättra trycköverföring från andningsvägar till brösthålan och (iv) via direktöverföring av tryck från G-dräkt till brösthålan.
Abstract G protection afforded by the abdominal bladder of a pneumatic anti-G suit is usually attributed to counter action of +Gz-induced 1) caudad displacement of the heart and 2) pooling of blood in abdominal veins. The present study examined whether the abdominal bladder might provide G protection also via other mechanisms. Subjects were exposed to +Gz loads while sitting relaxed and wearing a full coverage anti-G suit modified to permit separate pressurization of the abdominal and leg bladders. In two experimental series (n=8, n=14) subjects were breathing at positive airway pressure (PPB). In a third series (n=5) subjects were breathing at atmospheric airway pressure. Pressure in the lower thorax was estimated by use of an esophageal catheter. Mean arterial pressure (MAP) was measured using a volume-clamp technique. During PPB at high G-loads intrathoracic pressure was higher with than without pressurized abdominal bladder. In 7 of the 14 subjects, intrathoracic pressure exceeded airway pressure during PPB when the abdominal bladder was pressurized. The MAP response at high Gz loads was higher in this subset of subjects than in the subjects in which airway pressure exceeded intrathoracic pressure. Without PPB at increased Gz load, intrathoracic pressure was higher with than without pressurized abdominal bladder. Thus, during PPB the abdominal bladder acts as an airway counter pressure, thereby facilitating transmission of pressure from the airways to the thorax and hence improving G protection. It also appears that in several individuals, pressure may be transmitted from the abdominal bladder into the lower thorax and to the heart.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182