Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Jämförelse mellan piloter och oerfarna försökspersoner avseende spatial orientering under centrifugering.

Jämförelse mellan piloter och oerfarna försökspersoner avseende spatial orientering under centrifugering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Arne Tribukait, Mikael Grönkvist, Ola Eiken
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2665--SE)
Nyckelord balanssinne, båggångar, dynamisk flygsimulator, flygerfarenhet, gondol centrifugering, otoliter, piloter, subjektiva visuella horisontalen
Keywords dynamic flight simulator, gondola centrifugation, otolith, pilots, spatial orientation, semicircular canals, spatial disorientation, subjective visual horizontal, vestibular system
Sammanfattning Stridspiloter (str) och oerfarna försökspersoner (fp) har jämförts avseende förmåga att avgöra vad som är horisontellt vid gondolcentrifugering. Metod: Åtta fp och nio str angav, med hjälp av en justerbar ljuslinje, sin subjektiva visuella horisont (SVH) vid 1 g samt vid centrifugering (2G under 5 min) med näsan i färdriktningen (F) och bakåt (B). Avvikelser från det gravitoinertiala horisontalplanet registrerades. Resultat: Vid 1 g var avvikelserna små för såväl str som fp. Efter acceleration till 2G i position F var det initiala SVH-medelvärdet 29.1 grader hos str och 20.9 grader hos fp. Efter 5 min centrifugering hade SVH minskat till 1.8 grader hos fp men var relativt oförändrad (24.9 grader) hos str. Även i position B var SVH-svaret olika mellan str och fp, med initiala SVH-värden om -17.8 respektive -6.9. Efter 5 min centrifugering i position B var SVH -25.5 hos str och 0.3 hos fp. Slutsats: Str uppvisar påtagligt annorlunda förmåga än fp vad gäller att avgöra vad som är horisontellt under centrifugering. Framför allt bibehåller str men ej fp en förnimmelse av roll-positionsförändring under minst 5 min efter att positionsförändringen ägt rum. Betydelsen av denna förvärvade förmåga för spatial orientering under flygning återstår att undersöka.
Abstract Fighter pilots (pil) and naïve subjects (sub) were compared regarding their perception of the horizontal during gondola centrifugation. Methods: Eight sub and nine pil adjusted a narrow lumnious line so that it was perceived as horizontal (subjective visual horizontal; SVH) at 1g and during centrifugation (2G for 5 min) heading forwards (F) and backwards (B). Deflections from the horizontal plane with respect to the gravitoinertial vector were registered. Results: At 1 g the SVH tilt was minute both for pil and sub. Following acceleration to 2G facing F the mean SVH was 29.1 degrees for pil and 20.9 degrees for sub. After 5 min centrifugation the SVH tilt had declined to 1.8 degrees for sub but showed little change for pil (24.9 degrees). Also in the B position the SVH response differed between pil and sub with initial SVH tilts of - 17.8 and -6.9, respectively. After 5 min of B centrifugation SVH was -25.5 for pil and 0.3 for sub. Conclusions: Perception of horizontal during centrifugation differs markedly between pil and sub. In particular, pil but not sub maintain a perception of change in the roll position for at least 5 minutes following such change. The significance of this acquired capacity for spatial orientation during flying remains to be established

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182