Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Nättjänster i koalitioner, säkerhetsfrågeställningar - Slutrapport.

Nättjänster i koalitioner, säkerhetsfrågeställningar - Slutrapport. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lars Westerdahl, Alf Bengtsson
Ort: Linköping
Sidor: 34
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2668--SE)
Nyckelord Rollbaserad accesskontroll, webbapplikationer, webbtjänster, , koalitioner, policy decision point
Keywords Role-based access control, web applications, web services, coalitions, , policy decision point
Sammanfattning Detta är slutrapporteringen för projektet Nättjänster i koalitioner, säkerhetsfrågeställningar. Projektet har studerat möjligheter att med relativt kort förberedelsetid kunna upprätta ett kommunikationssystem med tidigare okända parter. För att dela med sig av information och tjänster antas de blivande medlemmarna vilja ha möjlighet att kontrollera hur deras information och tjänster utnyttjas. Den lösning som föreslagits är ett webbaserat system som bygger på öppen och tillgänglig programvara, främst Distributed Access Control System (DACS) och rollbaserad accesskontroll (RBAC).
Abstract This is the final report for the project Web-based services in a coalition, security issues. The project has studied the possibilities to, on short notice, create a communication system which is to be used with previously unknown partners. In order to be willing to share information and services it is assumed that the participating partners want to be able to control how their information and services are being used. The proposed solution is a web-based system designed with open source software, mainly Distributed Access Control System (DACS) and role-based access control (RBAC).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182