Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Fully Decentralized Sequential Detection in an Underwater Setting.

Fully Decentralized Sequential Detection in an Underwater Setting. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Tommy Nyberg, Ola Hössjer
Ort: Stockholm
Sidor: 59
Utgivningsår: 2008
Publiceringsdatum: 2008-12-17
Rapportnummer: (FOI-R--2672--SE)
Nyckelord decentraliserad detektion, team decision theory, Bayesiansk detektion, akustiska sensornoder, message-passing
Keywords Decentralized detection, Bayesian Detection, Acoustic Sensor Node, sensor censoring
Sammanfattning I denna tekniska rapport presenterar vi en modell till ett detektornätverk med akustiska sensornoder för användning i en militär undervattensapplikation. Modellen tar hänsyn till välkända egenskaper hos akustiska sensorer och kommunikationsutrustning. till detta läggs det vanliga ramverket för decentraliserad detektion kombinerat med idéer från team decision theory. På så sätt kommer vi fram till en nätverksmodell som fungerar utan ett centralt fusionscentrum. Modellen ger beslutet att larma till de individuella detektornoderna, som klassificerar närvaron av ett mål utifrån ett Bayesianskt ramverk, applicerat på tidsvariant sekventiell hypotesprövning. Detektornätverket utnyttjar en intern message-passing-metod, och reducerar på så sätt yttre kommunikation till ett minimum. Reduktion av nätverks interna kommunikation uppnås med ett censureringsförfarande i detektorerna, där meddelanden med lågt informationsinnehåll inte distribueras. Noderna justerar för detta uteblivna data. Indikativa simuleringar presenteras.
Abstract In this technical report we present a model for a detector network of acoustic sensor nodes to be used in the military underwater setting. The model accounts for well-known properties of acoustic sensing and communication equipment, and to this end we employ the traditional decentralized detection framework combined with ideas from the field of team decision theory, thus arriving at a network model which operates without a centralized fusion centre. The model instead gives the decision to sound the alarm to individual detector nodes, which classify the presence of a target using the classic Bayes´detector framework, applied for timedependent sequential hypothesis testing. The detector network employs an internal message-passing scheme, thus reducing outside communication to a minimum. Reduction of internal network communication is achieved through a sensor censoring scheme where uninformative messages are withheld, and the detector nodes adjust for these missing data. Indicative simulation results are presented.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182