Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Metodik för sårbahetsvärdering av camper.

Metodik för sårbahetsvärdering av camper. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Pernilla Magnusson, Mats Hartmann
Ort: Stockholm
Sidor: 30
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-08
Rapportnummer: (FOI-R--2673--SE)
Nyckelord bas, läger, camp, skydd, splitter, IED, IM, värdering, verkan, överlevnad, sårbarhet
Keywords camp, protection, fragments, IED, IM, assessment, effects, survivability, vulnerability, lethality
Sammanfattning En metodik för sårbarhetsvärdering av baser har tagits fram på uppdrag från Försvarsmakten. I den föreslagna metodiken finns ett arbetssätt beskrivet som anger hur man kan gå tillväga för att värdera allt från enstaka objekt till ett helt basområde med alla viktiga funktioner representerade. Metodiken har använts i ett exemplifierande fall och visat sig fungera som tänkt. Ett antal svårigheter tillkommer vid värdering av baser som ett system jämfört med vid värdering av enstaka plattformar. Dessa tillkommande problem är t.ex. svårigheten att ansätta riktpunkten för angriparens vapen och svårigheten att välja vilka resultat som ska beskrivas. Det är enkelt att räkna antal skadade personer eller objekt av olika slag, men dessa resultat bör även uttryckas i form av truppens möjligheter att genomföra de olika typer av uppdrag de har att genomföra. Beskrivs resultaten på det viset blir basen en del av truppens stödsystem och inte bara ett bostadsområde. För att värderingar av baser ska kunna ske på ett rationellt sätt behöver verktygen vidareutvecklas och ett bibliotek med beskrivningar av objekt som kan finnas på en bas bör skapas och underhållas över tiden.
Abstract A methodology for the vulnerability assessments of a camp area has been derived on commission from the Swedish Armed Forces. The proposed methodology consists of a work procedure which describes how one can assess the vulnerability of single objects and a complete camp with it's vital functions represented. The methodology has been used in an exemplifying assessment and has proven to work as intended. A number of unique difficulties arise during a camp assessment that are not as important in the assessment of a single platform. These problems are for example which aim point should the aggressors' weapons be given and which results should be presented. It is easy to calculate the number of injured/incapacitated soldiers or objects of different types, but these numbers should also be used to state the force's ability to conduct the types of missions they are at place to conduct. When the results are presented like this, the camp is part of the force's support system and not only a place to live and sleep in. In order to make assessments of camps possible in a rational way, the tools used needs further development and a library of unitary objects that can be present on a camp needs to be crated and maintained.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182