Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Andningsarbete, hydrostatisk obalans samt oxygenpartialtryck i olika slutna och halvslutna andningsapparater.

Andningsarbete, hydrostatisk obalans samt oxygenpartialtryck i olika slutna och halvslutna andningsapparater. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Oskar Frånberg, Mikael Ericsson, Mikael Gennser
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-01-09
Rapportnummer: (FOI-R--2675--SE)
Nyckelord andningsarbete, hydrostatisk obalans, oxygenpartialtryck, dykning, dykeri, återandningsapparat
Keywords work of breathing, hydrostatic imbalance, oxygen partial pressure, diving, rebreathers
Sammanfattning Mekaniska mätningar på fem olika andningssystem för röjdykning genomfördes på ytan och ner till maximalt dykdjup för de enskilda apparaterna för att bestämma storlek på andningsarbete, andningstryck och hydrostatisk obalans. Apparaterna testades i enlighet med de mätmetoder som beskrivits i europeisk standard för halv- och helslutna dykapparater. Dessutom undersöktes oxygenpartialtrycken i apparaterna under simulerad ämnesomsättning med hjälp av FOIs metabolismsimulator. Även dessa mätningar genomfördes både på ytan och ner till maximalt av tillverkaren föreskrivet dykdjup. Resultaten visade att ingen av de utprovade dykapparaterna klarade alla gränsvärden för andningsmotstånd och hydrostatisk obalans som har fastställts av den europeiska standardiseringskommittéen. Vid avsedda dykdjup höll sig oxygenpartialtrycken inom säkra gränser.
Abstract Mechanical measurements of work of breathing, respiratory pressures and hydrostatic imbalance were carried out on five different types of rebreathers for mine clearance diving, on the surface and at maximum diving depth for each machine. The diving systems were tested according to the methods described in the European Standard for closed and semi-closed rebreathers. The oxygen partial pressures in the diving apparatuses were also tested during simulated respiration using FOI's metabolic simulator. These tests were also carried out at surface and at the by the manufacturer described maximum diving depth. The results showed that none of these systems passed all the limits for breathing resistance and hydrostatic imbalance that have been set by the European Committee for Standardization. The oxygen partial pressures remained within safe limits at the designed depths.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182