Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Strålskyddsfaktorer för Försvarsmaktens mobila RN-laboratorium.

Strålskyddsfaktorer för Försvarsmaktens mobila RN-laboratorium. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Erik Johansson, Göran Ågren, Jonas Boson, Micael Granström
Ort: Umeå
Sidor: 16
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-02-13
Rapportnummer: (FOI-R--2678--SE)
Nyckelord dos, dosimetri, joniserande strålning, MCNP, strålskyddsfaktor, mobilt RNlaboratorium
Keywords Dose, Dose rate, Ionizing radiation, MCNP, radiation protection, mobile
Sammanfattning Då Försvarsmaktens RN-laboratorium kan komma att användas i situationer där radioaktiva ämnen i form av punktkällor eller utbredda källor kan förekomma har en bedömning av laboratoriets förmåga att skydda personal mot joniserande strålning genomförts. Skyddsfaktorn för laboratoriet har uppmätts med en 137Cs-källa och två olika doshastighetsinstrument. För att göra en bedömning av skyddsfaktorn för andra radionuklider och andra fördelningar av radioaktivitet än vad som går att testa praktiskt, t.ex. i form av en markbeläggning, så har laboratoriet ritats i en förenklad Monte Carlo modell. En konservativ bedömning av strålskyddsfaktorn i laboratoriet kan anses vara 0,4 för de vanligast förekommande geometrierna och radionukliderna. Detta innebär att man i laboratoriet får 40 % av den dos man skulle ha fått om man befann sig utanför labbet på samma avstånd från källan.
Abstract The Swedish Armed Forces mobile RN-laboratory can potentially be used in situations where the possibility of ionizing radiation in the surroundings can not be eliminated. Therefore, the amount of shielding provided by the laboratory to personnel on the inside has been estimated. Practical measurements have been performed using two different dose rate instruments and an ambient radiation field using a 137Cs source. To estimate the shielding factor for other relevant radiation sources we also carried out Monte Carlo simulations. For the Monte Carlo calculations a simplified geometrical model was generated. The result from the simulations gives a conservative estimation of 0.4 of the radiation shielding factor, i.e. the dose rate inside is 40 % of the dose rate outside.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182