Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Blue-on-blue insidenter.

Blue-on-blue insidenter. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Saral Navlakha
Ort: Stockholm
Sidor: 50
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-02-11
Rapportnummer: (FOI-R--2704--SE)
Nyckelord blue-on-blue, friendly fire, fratricide, amicicide, riskfaktorer, riskanalys, motåtgärder, utlandsstyrkan, risker, andra världskriget, Vietnam, Koreakriget, Kuwaitkriget, Irakkriget, Operation Desert Storm, Operation Iraqi Freedom, Operation Telic
Keywords blue-on-blue, friendly-fire, fratricide, amicicide, risk factors, risk analysis, countermeasures, international operation, risks, second world war, Vietnam war, Korean war, Kuwait war, Iraq war, Operation Desert Storm, Operation Iraqi Freedom, Operation TELIC
Sammanfattning En riskanalys för blue-on-blue-incidenter (BoB-incidenter) kopplade till den svenska utlandsstyrkan utgör ett viktigt stöd till planerandet inför internationella insatser. Rapporten reder ut några av de termer och problem som förekommer i samband med studier av BoB-incidenter. Här presenteras ett urval av tillgängliga data kring BoB-incidenter från t.ex. Kuwaitkriget, tillsammans med slutsatser kring några av de aspekter av BoB-problematiken som är viktigast för utlandsstyrkan. Till dessa hör bl.a. demoraliserande verkan på soldaterna, potentiella konsekvenser för samverkan med lierade parter samt påverkan på stödet för insatsen bland den allmänna opinionen i Sverige.
Abstract An analysis of the risks and consequences of blue-on-blue (BoB) incidents is an important factor in the planning of the international operations of the Swedish forces. This report seeks to clarify some of the terminology and problems encountered when studying BoB-incidents. A selection of available data on BoB-incidents is presented, e.g. from the Kuwait war, along with a list of some of the aspects of the BoB-problem of greatest relevance to Swedish international operations. These include the demoralising effect on the troops, the consequences for cooperation with allied forces and the impact on support for international operations among the general public in Sweden.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182