Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2008 avseende Nedrustning och ickespridning

Årsrapport 2008 avseende Nedrustning och ickespridning Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Susanne Börjegren, Åsa Scott-Andersson
Ort: Stockholm
Sidor: 37
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-02-26
Rapportnummer: (FOI-R--2710--SE)
Keywords Nuclear weapons, Chemical warfare agents, biological warfare agents, disarmament, non-proliferation, missiles, kärnvapen, kemiska stridsmedel, biologiska stridsmedel, missiler, nedrustning, icke-spridning, Utrikesdepartementet
Sammanfattning Rapporten sammanfattar aktiviteter, resultat, nytta för Utrikesdepartementet för 2008 inom FOI:s forskningsområde Internationell säkerhet, nedrustning och ickespridning. Arbetet har inriktats mot stöd till nedrustningsförhandlingar och verifikation inom områdena nukleära, biologiska och kemiska vapen, avseende rymd- och missilfrågor samt inom området Proliferation Security Initiativ.
Abstract This report presents a summary of studies, results and usefulness to the Swedish Ministry of Foreign Affairs within the research area of disarmament and non-proliferation for the year 2008. The activities have been directed towards support to disarmament negotiations, export controls and verification within areas of nuclear, chemical and biological agents and weapons, the space and missile area as well as questions concerning PSI (Proliferation Security Initiative).

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182