Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2008 för FoT-området Flygteknik.

Årsrapport 2008 för FoT-området Flygteknik. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Björn Palmberg
Ort: Stockholm
Sidor: 41
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-04-20
Rapportnummer: (FOI-R--2711--SE)
Nyckelord aerodynamik, höglyftsegenskaper, strömningsberäkningar, aerolasticitet, buller, avgasemissioner, strukturmekanik, kompositstruktur, tillståndsövervakning
Keywords aerodynamics, high-lift aeronautics, computational fluid dynamics, aero-elasticity, noise, emissions, structural mechanics, composite structures, health monitoring
Sammanfattning Verksamheten inom FoT-området flygteknik har under 2008 bedrivits i 9 projekt vilka i sin tur innehåller totalt 29 stycken delprojekt som ingår i internationella samarbeten. Flera av de internationella samarbetena avser europeiska nätverk, detta gäller speciellt inom området flygets miljöeffekter. Tyngdpunkten i verksamheten ligger inom aerodynamiska strömingsberäkningar, konceptstudier, optimering, styrlagsvalidering samt strukturteknik.
Abstract During the year 2008 the research- and technology activities concerning aeronautics have been carried out within 9 projects which toktally contain 29 sub-projects which are parts of international collaborations. Several of the international collaborations are participation in European networks, in particular this goes for environmental aspects of aeronautics. The main technical activities are within computational aerodynamics, concept studies, optimizing, guidance control validation and computational mechanics.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182