Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2008 för FoT-området Modellering och simulering.

Årsrapport 2008 för FoT-området Modellering och simulering. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Farshad Moradi
Ort: Stockholm
Sidor: 34
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-03-19
Rapportnummer: (FOI-R--2712--SE)
Nyckelord M&S, CGF, VV&A, modellering, simulering, omvärldsmodellering, mänskligt beteende, datorgenererade styrkor, validering, verifiering, nätverksbaserad M&S, beslutsstöd, dataspel, konceptuell modellering, EBAO, realtidssimulering
Keywords modelling, simulation, environment modelling, human behaviour, computer generated forces, validation, verification, network-based M&S, decision support, computer games, conceptualmodelling, real-time simulations
Sammanfattning Rapporten är en sammanfattning av verksamheten inom FOI:s Forskning- och Teknikområde Modellering och Simulering (M&S) 2008. I rapporten redovisas översiktligt områdets omfattning och inriktning samt den nationella och internationella utvecklingen. Forskningsresultaten sammanfattas och genomförd verksamhet beskrivs projektvis. Forskningen inom M&S-området syftar till att stödja FM genom att utveckla och värdera teknologier, metoder och verktyg användbara inom olika typer av M&S-tillämpningar. Denna forskning har fått en tydligare fokus mot områden träning och utbildning, beslutsstöd och ledningssystem. Internationella samarbeten har ökat och insatser har gjorts för att höja M&S-kompetensen såväl allmänt som inom ett antal specifika områden.
Abstract This report summarises the research from the fiscal year 2008 within the Swedish Defence Research Agency in the domain of Modelling and Simulation. In the report you will find a summing-up of the research domain and the national and international development. The results of the research are summarised and the activities in each project are described. FOI research into M&S is aimed at supporting the Swedish Armed Forces by developing and assessing technologies and tools to be used in a range of modelling and simulation applications. The research is however more directed towards areas of education and training, decision support and command and control systems. The international collaboration has increased and efforts have been made to enhance the competence in modelling and simulation generally as well as within specific areas.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182