Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Årsrapport 2008 för FoT-området. Sensorer och signaturanpassning.

Årsrapport 2008 för FoT-området. Sensorer och signaturanpassning. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Lars Bohman
Ort: Stockholm
Sidor: 61
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-04-08
Rapportnummer: (FOI-R--2715--SE)
Nyckelord sensorer, spaning, optronik, radar, ladar, sensornära signalbehandling, sensordatafusion, signaturanalys, signaturmaterial, multifunction, multispektral
Keywords sensors, surveillance, optronic sensors, signal processing, sensor data fusion, signature analysis, signature materials, multifunctional, multispectral
Sammanfattning I rapporten sammanfattas översiktligt FOI:s forskning under 2008 inom forskningsområdet Sensorer och signaturanpassning. området omfattar sensorsystem (optik, radar, multifunktionssensorer, samverkande sensorer), signalbehandling, minspaning samt signaturanpassningsteknik. Vidare ingår bevakning av rymdområdet. Forskningen genomförs i hög grad i internationell samverkan. Fokus inom sensorforskningen ligger för närvarande på markläge, samverkan mellan olika sensorer och informationsbehandlingen för att skapa ny och bättre spaningsförmåga framförallt i besvärliga urbana miljöer. Verksamheten inom signaturanpassning omfattar signaturmodellering, materialforskning samt metodik för att avväga skyddet. Kunskapsuppbyggnaden inom sensorer och mål och miljö är avgörande för uppbyggnaden av simuleringsverktyg för värdering av systemprestanda. I rapporten redovisas forskningens omfattning och inriktning inom området. Även nationell och inteernationell utveckling redovisas kortfattat. Genomförd forskning och resultaten därav beskrivs projektvis.
Abstract This report summarizes FOI´s research during 2008 on Sensors and Low Observables Technology. The research comprise sensor systems (optronics, radars, multifunctional sensors, combined sensors), signal processing, mine reconnaissance and low observables technology. Space services are also included. The research is to a large extent performed in international collaboration. Main efforts in sensor research are on ground situation reconnaissance, combinations of sensors and sensor data fusion in order to achieve new and improved capability in urban terrain. The programme on low observables technology comprises signature modelling and research on materials and methods for the optimization of protection measures. Knowledge concerning sensors and target and environment are essential in the development of simulastion tools for systems performance assessments. The sextent and the aim off the research are shortly described. Also, the national and the international R & D in the area are stated. The research activities are described to contents and results.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182