Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Purposeful Assessment. Assessing the Effects of Military Operations.

Purposeful Assessment. Assessing the Effects of Military Operations. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jan Frelin
Ort: Stockholm
Sidor: 40
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-02-11
Rapportnummer: (FOI-R--2718--SE)
Nyckelord värdering, utvärdering, EBAO, BDA, militära operationer, verkansvärdering, fredsfrämjande insatser
Keywords assessment, evaluation, Purposeful Assessment, military operations, battle damage assessment, combat assessment, conflict prevention & peace-buildning, peace support operations
Sammanfattning "Purposeful assessment" (ungefär "målmedveten värdering") är en nyckelkomponent i det svenska EBAO-konceptet. För att ge militära chefer återmatning från insatsområdet, och för att stödja deras lärande process, krävs en fokuserad värderingsverksamhet. Traditionell värdering syftar till att värdera den relativt kortsiktiga måluppfyllnaden mot planerade effekter, men målmedveten värdering måste också värdera den långsiktiga dynamiken. För att fånga den långsiktiga dynamiken måste också effekter som inte övervägts i planeringen, men som kommer att uppkomma ändå inkluderas. Detta koncept för målmedveten värdering bygger på OECD/DAC:s ramverk för att värdera fredsfrämjande verksamhet. Vi understryker behovet av både kvantitativ och kvalitativ värdering, och även behovet av att genomföra "prövande operationer" i syfte att provocera fram responser till stöd för värderingen. Centrala rekommendationer är att genomföra värdering av alla insatta medel i ett konfliktområde, att återskapa en fungerande process för verkansvärdering samt att börja utbilda, träna och öva insatsvärdering.
Abstract Purposeful assessment is a key part of the Swedish EBAO concept. In order to provide commanders with feed-back on their actions in a mission area, and to support their capability for learning about the environment, a focused assessment activity is required. Whereas the more traditional measure of progress against the plan will generally focus upon the fast dynamics in the environment, purposeful assessment must also include assessment of the slow processes in the community. In addition, Purposeful assessment must not focus simply on those effects that have been considered within planning but must consider all effects that may have an impact upon the success of the intervention. Building on the OECD/DAC framework for assessing conflict prevention and peace-building activities, purposeful assessment underlines the requirements for both quantitative and qualitative assessment, as well as undertaking probing actions in order to provoke responses that suport assessment. The main recommendations include the importance of comprehensive assessment, the need to revive battle-damage assessment as well as a plea to start training for assessment activities.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182