Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Turkiets och Irans utrikespolitik gentemot Irak.

Turkiets och Irans utrikespolitik gentemot Irak. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Alexander Atarodi
Ort: Stockholm
Sidor: 46
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-02-25
Rapportnummer: (FOI-R--2723--SE)
Nyckelord Iran, Irak, Turkiet, USA, Kurdistan, utrikespolitik, ekonomi, invasion, PKK, fundamentalism, handel, Shiamuslimer, Sunnimuslimer, Kurder
Keywords Iraq, foreign policy, economy, trade, Shia Muslims, Sunni Muslims, Kurds
Sammanfattning Denna rapport behandlar Turkiets samt Irans politiska relationer med Irak och har som syfte att analysera ett antal centrala faktorer som påverkar den framtida utrikespolitiken gentemot Baghdad. Analysen lägger fokus på de historiska aspekterna, vilka har haft en stor påverkan på ländernas relationer sinsemellan. I det nya politiska läget, som har skapats i Irak efter den amerikanska invationen 2003, spelar de historiska faktorerna en fortsatt viktig roll. Dessutom tillkommer ekonomiska faktorer som drivkraft bakom utformningen av utrikespolitiken gentemot Irak. De viktigaste övergripande slutsatserna för Turkiet är relaterade till tre faktorer. Den första rör kurderna och deras strävan till självständighet, samt bekämpningen av PKK. Den andra faktorn är rädslan för spridningen av fundamentalism inom Turkiet. Den tredje slutsatsen handlar om att Ankara är angeläget om att etablera goda handelsförbindelser med Baghdad. Invasionen av Irak 2003 och Saddam Husseins fall har skapat nya förutsättningar för förbättrade politiska och ekonomiska relationer mellan Iran och Irak. De övergripande slutsatserna är att Iran har fått ett större inflytande över den irakiska inrikespolitiken. Kurdfrågan är viktig för Teheran, men ännu viktigare är relationerna till shiamuslimerna i söder, med vilka Iran har goda kontakter. En annan viktig slutsats är att Iran ser gynnsamma ekonomiska vinster med ökad handel med Irak. Detta har inverkan på landets utrikespolitik gentemot Irak.
Abstract This report deals with the foreign policy of Iran and Turkey towards Iraq. The aim of the report is to determine the factors that sustain the current and future foreign policy towards Iraq. In order to examine the foreign policy towards Iraq, the focus will be on the historical elements shaping the political relations between the countries. To approach this problem, a political and economical perspective is being used in the report. Thera are three main conclusions drawn in relation to the Turkish foreign policy towards Iraq. The first and main conclusion is related to the Kurdish dilemma and the Kurds´ambition to become independent. Turkey is determined to stop this ambition, both in Iraq and in Turkey. Ankara is also firm to fight against the PKK-fighters. The second conclusion is that Turkey is afraid of radicalism in Turkey. Economic incentives and trade are the third conclusion influencing the foreign policy. The US invasion of Iraq during 2003 and removal of Saddam from power has created new conditions for better political and economical relations between Iran and Iraq. The invasion has resulted in increased Iranian influence on the domestic development in Iraq. Iran´s reasonably good relations with a Shiite-friendly government in Iraq coupled with economic and trade incentives, will have an important impact on the future of Iranian foreign policy towards Iraq.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182