Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Clearance of flight control laws based on optimisation and parameterisation of pilot signals: Part 2.

Clearance of flight control laws based on optimisation and parameterisation of pilot signals: Part 2. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Daniel Skoogh, Fredrik Berefelt, Peter M Eliasson
Ort: Stockholm
Sidor: 28
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-05-29
Rapportnummer: (FOI-R--2728--SE)
Nyckelord flyg, validering, styrning, optimering, parameterisering
Keywords flight, aircraft, clearance, control, optimisation, parameterisation
Sammanfattning I rapporten studeras validering av flygstyrsystem baserad på optimering och parameterisering av pilotsignalen. Syftet är att hitta de pilotsignaler som ger det sämsta beteendet hos flygplanet. Pilotsignalens parameter mängd är reellvärd och ändligt dimensionell. Styckvis konstanta och linjära pilotsignaler studeras.
Abstract In this report clearance of flight control laws based on optimisation and parameterisation of pilot signals are studied. The purpose is to find the pilot signals that give the worst possible behaviour of the aircraft. The parameter set of the pilot signals is a real valued finite dimensional set.The studied pilot signals are piesewise constant and linear.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182