Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Geografiska informationssystem (GIS) som stöd för krisberedskapsarbete - en studie i Växjö kommun.

Geografiska informationssystem (GIS) som stöd för krisberedskapsarbete - en studie i Växjö kommun. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Hanna Öberg
Ort: Stockholm
Sidor: 20
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-06-10
Rapportnummer: (FOI-R--2732--SE)
Nyckelord GIS, krisberedskap, värmebölja, klimatförändring, Växjö
Keywords GIS, emergency preparedness, heat wave, climate change, Växjö
Sammanfattning Klimatet förändras och Sverige kan råka ut för fler extrema väderhändelser. För att samhället i framtiden ska anpassas till ett annat klimat krävs nya metoder och verktyg i planeringsarbetet. GIS kan vara ett bra verktyg för att bland annat identifiera sårbara grupper vid en extrem väderhändelse. Denna rapport visar hur geografisk information och registerinformation i ett GIS kan utgöra ett stöd för kommuner vid risk- och sårbarhetsanalyser. Den visar hur individer i sårbara grupper vid en värmebölja kan identifieras samt hur alternativt boende/skydd för dessa kan sökas för att minska värmeböljans effekter. Studien utfördes i Växjö kommun. Rapporten lyfter även fram de svårigheter och problem som uppstod under arbetets gång och vad jag gjorde för att lösa dem. Själva analyserna i GIS är inte avancerade men insamling och bearbetning av data är tidskrävande och lämpar sig därför inte så bra i en krissituation. Slutsatsen är att GIS kan vara ett effektivt stöd vid risk- och sårbarhetsanalys och kan vara till stor hjälp i arbetet före, under och efter en extrem väderhändelse. Det finns dock fortfarande mycket arbete och planering som måste göras innan GIS kan fungera riktigt effektivt vid en extrem väderhändelse.
Abstract methods and tools are necessary to plan for a future climate. Geographic information system (GIS) is among other things considered to be an effective tool when identifying vulnerable groups during an extreme weather event. This project aims to show how geographic information and registers in a GIS can be an effective tool for Swedish municipalities at their risk and vulnerability analyses. To show this, vulnerable groups during a heat wave will be identified in a GIS. The study was conducted in Växjö municipality. The problems and difficulties with this project are of great importance in this report as well as the solutions to these problems. The most time demanding difficulty and also a contributing factor to a decrease in efficiency of the system was collecting and the work on the data before importing it to GIS. The analyses in GIS were not very advanced. The conclusion of this report is that GIS can be an effective tool at risk and vulnerable analyses. However there is still a lot of work and planning that needs to be done before GIS can be fully effective during a major disaster.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182