Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Kärnladdningars skadeverkningar - Beräkningsprogram med instruktion.

Kärnladdningars skadeverkningar - Beräkningsprogram med instruktion. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Lars Björklund, Martin Goliath
Ort: Stockholm
Sidor: 33
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-04-27
Rapportnummer: (FOI-R--2741--SE)
Nyckelord kärnvapenverkan, luftstötvåg, markstötvåg, vattenstötvåg, värmestrålning, joniserande initialstrålning, kvarvarande strålning, elektromagnetisk puls, kärnvapenprov
Keywords effects of nuclear weapons, air blast, ground shock, water shock, thermal radiation, ionizing initial radiation, residual radiation, electromagnetic pulse, nuclear explosions
Sammanfattning Rapporten utgör dokumentation och användarhandledning för ett beräkningsprogram för verkansformer från kärnladdningsexplosioner. Underlaget består i huvudsak av öppna amerikanska källor. Beräkningsprogrammet distribueras tillsammans med rapporten. En förteckning över kärnvapenprov är också infogad.
Abstract This report consists of documentation and instructions for a computer program for calculation of the effects of nuclear weapons. The main references are open Ameerican publications. The computer program is distributed together with the report. A list of nuclear explosions is also attached.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182