Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Break up Tests with Small "Ammunition Houses" using cased charges - Kasun III.

Break up Tests with Small Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Geir Arne Grönsten, Roger Berglund, Anders Carlberg, Rickard Forsén
Ort: Stockholm
Sidor: 169
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-10-21
Rapportnummer: (FOI-R--2749--SE)
Nyckelord innesluten explosion, splitter, tryck
Keywords confined explosion, debris, blast
Sammanfattning En försöksserie har genomförts med fem inneslutna explosioner i vapenkassuner av armerad betong. Laddningstätheten har varierats mellan 0.9 och 13.8 kg/m3. Vid försöken har utkasten av splitter registrerats med höghastighetsfilmning och dessutom har en sammanställning skett av splitterstorlekar och kastlängder. Registrering av luftstötvågen har skett runt försöksobjekten. Syftet med försöksserien har varit att förbättra kunskapen om risker för omgivningen vid explosionsolyckor i ammunitionsförråd.
Abstract A test series with five detonations of high explosives and 155 mm artillery shells inside small reinforced buildings has been performed. Loading densities varied between 0.9 and 13.8 kg/m3. Debris throw was recorded with high speed digital video cameras during the tests and post test pick up was made to determine debris mass size distribution and location. The blast pressure around the test objects was also recorded. The objective of the test series was to get experimental data related to the hazards to surroundings after an accidental explosion in an above ground ammunition magazine.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182