Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

A Stochastic Multihop Network Model

A Stochastic Multihop Network Model Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Jimmi Grönkvist, Anders Hansson
Ort: Linköping
Sidor: 17
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-08-25
Rapportnummer: (FOI-R--2751--SE)
Nyckelord ad hoc-nät, fördröjning, markovmodell, flerhopp, ruttlängd
Keywords Ad hoc network, delay, Markov model, multihop, path length
Sammanfattning Flerhoppsnät används för att erhålla yttäckning och robusthet genom att reläa meddelanden via mellanliggande noder. Mobila taktiska ad hoc-nät använder flerhoppsteknik för att fungera oberoende av fast infrastruktur. Denna rapport beskriver en grundläggande stokastisk simuleringsmodell för trafikflödet genom ett ad hoc-nät. Huvudidén är att modellera en flerhoppsväg genom ad hocnätet som en enkel länk utan att behöva ta hänsyn till nätprotokollens interna funktionalitet eller nodernas egenskaper, så som mobilitet, routingmetod eller trafiktyp. Det primära användningsområdet för modellen är nät-av-nätsimuleringar och utvärderingar av applikationer för ad hoc-nät.
Abstract Multihop networks achieve robustness and area-coverage by relaying of messages through intermediate nodes. Mobile tactical ad hoc-networks use multihop technique to be independent of pre-deployed infrastructure. This report describes a basic stochastic simulation model of the end-to-end traffic flow through a multihop network. The main idea is to model a route in network as a single link without the need to consider a detailed internal protocol functionality or node behaviour, such as mobility, routing and traffic. Primary uses for this kind of model would be network-of-network simulations and evaluations of applications used in ad hoc networks.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182