Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Autonoma funktioner för intelligenta operatörsstöd.

Autonoma funktioner för intelligenta operatörsstöd. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Fredrik Näsström, Micad Cirkic, Joakim Rydell, Karl-Göran Stenborg, Per Skoglar
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-07-07
Rapportnummer: (FOI-R--2752--SE)
Nyckelord Autonoma funktioner, operatörsstöd, detektion, målföljning, återigenkänning, sensorstyrning
Keywords Autonomous functions, operator supports, detections, tracking, reidentification, sensor control
Sammanfattning Autonoma funktioner är ett projekt inom beställningen Flygteknik 06-08 med syfte att studera hur ett operatörsstöd kan förbättras genom att utnyttja sensordataanalys och autonoma funktioner. Det finns flera anledningar till varför man vill förbättra funktionaliteten hos ett operatörsstöd. Studier har visat att kapaciteten hos en sensoroperatör avtar markant till exempel då stora mängder sensordata ska behandlas eller då sensordata ska analyseras under en längre tid. För att stötta en operatör kan olika autonoma funktioner användas såsom autonom detektion, följning, återigenkänning, sensorstyr-ning och ruttplanering. Projektet Autonoma funktioner har bidragit till att integrera dessa autonoma funktioner till MSSLab (MultiSensorSimuleringsLab). MSSLab är en simu-leringsmiljö som är utvecklad på FOI för att möjliggöra värdering av sen-sorsystem i olika miljöer, väderförhållanden och tidpunkter. I denna rapport ges en beskrivning av de autonoma funktionerna och hur dessa kan användas för att ge ett intelligent operatörsstöd. Scenariot som har studerats består av en UAV som flyger före en fordonskolonn för att spana efter hot och vid behov förse kolonnen med information så att den kan om-planera sin rutt. Fordonen i kolonnen utför en patrullering i en småbruten terräng med både civila och fientliga fordon.
Abstract The aim of the project Autonomous functions is to study how operator sup-ports can be improved by using sensor data analysis and autonomous func-tions. There are several reasons to improve the performance of operator support system. Studies have shown that the performance of sensor opera-tors decreases considerably if for example a lot of sensor data are to be processed or if sensor data are analysed for a long time. To support opera-tors' different autonomous functions can be applied as detection, tracking, reidentification, sensor control etc. The project Autonomous functions have contributed to the integration of autonomous functions to MSSLab (Multi sensor simulation laboratory). MSSLab is a simulation framework developed at FOI to make it possible to evaluate sensor systems in various environments, weather conditions and time periods. This report presents some autonomous functions and how these can be used to create intelligent support systems. The scenario used in the simulations contain a UAV flying in front of a convoy to search for threats and if so report that to the convoy so it can choose another route. The vehicles in the convoy are doing a patrol in a terrain with both hostile and neutral vehicles.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182