Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

Improving broadcast efficiency in Ad Hoc networks using network coding.

Improving broadcast efficiency in Ad Hoc networks using network coding. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen Ladda ned som PDF
Författare: Wanning Zhu, Anders Hansson
Ort: Linköping
Sidor: 31
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-08-25
Rapportnummer: (FOI-R--2753--SE)
Nyckelord ad hoc-nät, nätkodning, OLSR, MPR, Multipoint relay flooding
Keywords Ad hoc networks, Network coding, OLSR, MPR, Multipoint relay flooding
Sammanfattning Nätkoding är en relativt ny teknik med potential att minska behovet av nätverksresuser. Med nätkodning kan mellanliggande noder vidarebefordra linjärkombinationer av tidigare mottagna paket. Vi behandlar i denna rapport broadcast-trafik i taktiska ad hoc-nät med fordonsburna radionoder. Taktisk kommunikation kan vara nödvändig i områden utan tillgång till fasta eller transportabla basstationer, vilket medför att mobila ad hoc-nät måste användas. Utan upphöjda noder i ad hoc-nätet blir datatakten på länkarna låg och nätverksresurserna måste uttnyttjas effektivt. Broadcast-trafik (en-till-alla) är en viktig trafiktyp för mobil taktisk kommunikation. Multipoint relay flooding är en känd teknik för effektiv hantering av sådan trafik. Därför är det intressant att utvärdera om nätkodning ytterligare kan minska antalet sändningar som behövs för att nå alla noder i nätet med multipoint relay flooding. I den här rapporten visar vi att detta är möjligt. Vi undersöker också hur nätkodningen beror av topologin i nätet. Rapporten baseras på Wanning Zhus Examensarbete, "Multipoint Relay Flooding - Network Coding Improvements", KTH 2009.
Abstract Network coding is a new research area with potential to reduce the network resource usage. With network coding, intermediate nodes forward linear combinations of previously received packets. The type of networks we consider are vehicle-mounted mobile tactical radio networks. Tactical communication may be required in areas where pre-deployed base stations are unavailable. Mobile ad hoc networks satisfy this requirement. Since network resources are scarce in mobile networks without base stations, it is important to find efficient network algorithms. The focus in this thesis is on broadcast traffic in tactical ad hoc networks. Broadcast traffic is generated by important tactical applications, like voice group calls and sitation awareness, which disseminates information network-wide. Multipoint relay flooding is a well-known technique for efficient distribution of broadcast traffic. We show that it is possible to further reduce the number of broadcast transmissions for multipoint relay flooding by using network coding. We also analyse how the transmission reduction depends on the network topology. This report is based on Wanning Zhu's master thesis, "Multipoint Relay Flooding - Network Coding Improvements", KTH 2009.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182