Jag accepterar att kakor lagras på min dator

Läs mer

FoRMA stöd till PerP - Erfarenheteer av verksamheten 2006-2007.

FoRMA stöd till PerP - Erfarenheteer av verksamheten 2006-2007. Beställ tryckt exemplar Lägg i kundvagnen
Författare: Peter Rindstål, Erik Nordstrand
Ort: Stockholm
Sidor: 15
Utgivningsår: 2009
Publiceringsdatum: 2009-06-17
Rapportnummer: (FOI-R--2766--SE)
Nyckelord FoRMA, PerP, perspektivstudie, planering, spel, OA
Keywords long term planning, war game, OR
Sammanfattning FOI-projektet FoRMA stödjer försvarsmaktens långsiktiga planering (perspektivplanering) med ett antal olika verksamheter. En av dessa utgörs av direktstöd till den grupp i försvarsmaktens högkvarter som arbetar med perspektivstudier. Rapporten beskriver verksamhetsmässiga erfarenheter av direktstödet till perspektivstudiearbetet under åren 2006 och 2007. Arbetsprocessen och direktstödets roll i denna redovisas tillsammans med viktigare erfarenheter och några förslag till åtgärder inför kommande perspektivstudier.
Abstract The FOI project FoRMA supports the long term planning of the Swedish Armed Forces. The project consists of several sub-projects. One of these sub-projects works directly with the military long term planners at the Armed Forces headquarters. This report describes the authors´ experiences from working directly with the long term military planners during the years 2006 and 2007. The process and our role is described as well as the most important lessons learned.

Kundvagn

Inga rapporter i kundvagnen

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

FOI
Totalförsvarets forskningsinstitut
164 90 Stockholm

Tel: 08-555 030 00
Fax: 08-555 031 00

Orgnr: 202100-5182